Mies miestä vastaan

Mies miestä vastaan -välilehti sisältää matriisin, joka näyttää osallistujien ns. "Mies miestä vastaan" -tulokset, eli kuinka monta rastiväliä kukin osallistuja on voittanut, hävinnyt tai on tullut tasapeli verrattuna muihin osallistujiin. Jos rivin osallistujalla on vihreä solu tarkoittaa se, että hän on voittanut kyseisen pystyrivin osallistujan useammin kuin päinvastoin. Punainen solu tarkoittaa toisin päin ja keltainen solu tarkoittaa, että osallistujat ovat voittaneet toisensa yhtä monta kertaa.

Matriisi vai yksittäinen osallistuja

Mies miestä vastaan -tulokset näytetään joko matriisina, joka sisältää kaikkien osallistujien mies miestä vastaan -tulokset tai luettelona, joka sisältää yhden osallistujan vastaavat tulokset. Kumpaa näytetään, riippuu välilehden työkalurivin painikkeista. Matriisi -tilasta pääsee yhden osallistujan -tilaan napsauttamalla halutun osallistujan nimeä matriisissa. Matriisi -tilassa on sarakkeet V, T ja H, jotka sisältävät osallistujan voittojen, tasapelien ja hävittyjen rastivälien kokonaismäärän.

Rastivälien lukumäärä vai prosenttia radasta

Kahden osallistujan välinen mies miestä vastaan -tulos voidaan näyttää usealla eri tavalla. Näitä tapoja kontrolloidaan välilehden työkalurivin Näytä tasapelit, Näytä prosentteina radasta ja Näytä tulokset suhteellisina arvoina -painikkeilla. Alla oleva taulukko selittää nämä eri näyttötavat. Kun painikkeen kuvake näkyy, se on painettuna. Matriisi -tilassa nykyisen rivin osallistujaa kutsutaan termillä "osallistuja A" ja nykyisen sarakkeen osallistujaa termillä "osallistuja B". Yhden osallistujan -tilassa, jonka kaikki mies miestä vastaan -tulokset näytetään, kutsutaan termillä "osallistuja A" ja muita osallistujia termillä "osallistuja B".

Näyttötila
Näyttää kuinka monta rastiväliä osallistuja A on voittanut ja kuinka monta rastiväliä osallistuja B on voittanut. 5-3 tarkoittaa, että A on voittanut B:n 5 rastivälillä ja B on voittanut A:n 3 rastivälillä.
Näyttää kuinka monta rastiväliä osallistuja A on voittanut, kuinka monella rastivälillä A:lla ja B:lla on sama aika ja kuinka monta rastiväliä osallistuja B on voittanut. 5-1-3 tarkoittaa, että A on voittanut B:n 5 rastivälillä ja B on voittanut A:n 3 rastivälillä. 1 rastivälillä heillä on ollut sama aika.
Näyttää prosenteissa kuinka suuren osan radasta on voittanut A ja kuinka suuren osan radasta on voittanut B. 68-27 tarkoittaa, että A on voittanut B:n 68% radasta ja B on voittanut A:n 27% radasta.
Näyttää suhteellisen eron tuloksissa A:n ja B:n välillä. Positiivinen numero tarkoittaa, että A on voittanut enemmän rastivälejä kuin B ja negatiivinen numero tarkoittaa päinvastaista.
Näyttää prosenttiosuuden radasta, jonka A on voittanut, prosenttiosuuden, jossa osallistujat olivat tasoilla ja prosenttiosuuden, jonka B on voittanut. 68-5-27 tarkoittaa, että A voitti B:n 68% radasta, B voitti A:n 27% radasta ja molemmilla oli samat väliajat lopulla 5% radasta.
Näyttää suhteellisen eron tuloksissa A:n ja B:n välillä prosenteissa. Positiivinen numero tarkoittaa, että A on voittanut suuremman osan radasta kuin B ja negatiivinen numero tarkoittaa päinvastaista.

Näytä lisätietoja

Vihreillä, keltaisilla ja punaisilla soluilla voi olla lisätietoja, jotka saadaan näkyviin pitämällä kohdistinta solun päällä. Saat selityksen solun numeroista sekä molempien osallistujien väliajat kaikilta rastiväleiltä. Lisätietolaatikko on jaettu kolmeen sivuun, joiden välillä voit liikkua näppäimistön Enter- ja Välilyönti -näppäimillä.

Näytä vain tietyt osallistujat ja rastivälit

Kokonaisen mies miestä vastaan matriisin näyttäminen ei ehkä ole hyvä idea, jos sarjassa on paljon osallistujia. Voit valita vain osan osallistujista ohjelmaikkunan vasemman reunan osallistujaluettelosta tai taulukko -välilehdeltä. Vain valittujen osallistujien mies miestä vastaan -tulokset näytetään matriisissa.

Jos haluat ottaa mukaan ainoastaan tietyt rastivälit, siirry taulukko -välilehdelle ja valitse rastivälit sieltä. Mies miestä vastaan -välilehti päivitetään automaattisesti kun valinnat on tehty.

Matriisin napsauttaminen hiiren kakkospainikkeella

Kun napsautat osallistujan nimeä hiiren kakkospainikkeella, näkyviin tulee tälle osallistujalle räätälöity ponnahdusvalikko. Tämän valikon avulla voit esimerkiksi luoda oman sarjan perustuen tähän osallistujaan tai muokata tämän osallistujan tietoja.

Mies miestä vastaan -matriisin vienti

Mies miestä vastaan -matriisi voidaan viedä html- tai tekstimuodossa Tiedosto > Vie näkymän sisältö -valikkovalinnalla tai painamalla päätyökalurivin -painiketta.

Välilehden työkalurivi ja pikanäppäimet

Kuvake Toiminto Pikanäppäin
Näyttää mies miestä vastaan -tiedot matriisimuodossa.
Näyttää mies miestä vastaan -tiedot yhden osallistujan tilassa. Valitse osallistuja oikeanpuoleisesta valintaluettelosta.
Määrittelee taulukon zoomaustason prosenteissa. Ctrl++ lähentää, Ctrl+- loitontaa, Ctrl+0 palauttaa zoomaustasoksi 100%. Ctrl+- / Ctrl++ / Ctrl+0
Näyttää voittojen ja häviöiden lisäksi tasapelit.
Näyttää mies miestä vastaan -tulokset prosenteissa radasta voittojen lukumäärän sijaan.
Näyttää mies miestä vastaan -tulokset suhteellisina arvoina.
Näyttää edellisen sarjan. Ctrl+PgUp
Näyttää seuraavan sarjan. Ctrl+PgDn
Poistaa kaikki osallistujien ja rastivälien valinnat. Ctrl+R
Vierittää matriisia yhden askeleen ylöspäin. Nuoli ylöspäin / Hiiren vierityspainike
Vierittää matriisia yhden askeleen alaspäin. Nuoli alaspäin / Hiiren vierityspainike
Vierittää matriisia yhden askeleen vasemmalle. Nuoli vasemmalle / Ctrl+Hiiren vierityspainike
Vierittää matriisia yhden askeleen oikealle. Nuoli oikealle / Ctrl+Hiiren vierityspainike
Siirtyy sivun verran ylöspäin matriisissa. PgUp
Siirtyy sivun verran alaspäin matriisissa. PgDn
Siirtyy aivan vasemmalle matriisissa. Home
Siirtyy aivan oikealle matriisissa. End
Siirtyy aivan ylös matriisissa. Shift+Home
Siirtyy aivan alas matriisissa. Shift+End
Siirtyy matriisin vasempaan yläkulmaan. Ctrl+Shift+Home
Siirtyy matriisin oikeaan alakulmaan. Ctrl+Shift+End

Vihjeitä

  • Jos haluat nopeasti valita kaikki saman seuran osallistujat, napsauta hiiren kakkospainikkeella yhtä tämän seuran osallistujaa ja valitse Valitse kaikki osallistujat seurasta [seuran nimi].