Löparlistan

Löparlistan visas till vänster i programfönstret när den aktiva fliken är antingen Tabell, Diagram, Återuppspelning, Man mot man eller Detaljerad info. Listan innehåller namn och klubb på alla löpare som ingår i klassen. Vill du visa endast ett visst antal löpare i den en flik (förutom tabellfliken) markerar du de önskade löparna i löparlistan. I verktygsfältet ovanför listan finns också knappar för att markera och avmarkera alla löpare, samt en knapp för att skapa en derivatbana av de markerade löparna. Det går också att markera löpare i tabellfliken.

Om inga löpare har markerats visas normalt sett samtliga löpare i den aktuella fliken. Vissa diagramvyer kan dock visa färre löpare som standard. Högerklickar du på en löpare visas en meny med kommandon specifika för just denna löpare. Bland annat kan du välja att markera alla löpare från den klickade löparens klubb.

Verktygsfält och kortkommandon

Ikon Funktion Kortkommando
Markerar alla löpare i löparlistan.
Tar bort alla markeringar i löparlistan. Ctrl+R
Skapar en derivatbana som inkluderar de löpare som är markerade. Ctrl+B

Referenslöpare

Under löparlistan finns en listruta där du anger vilken löpare som ska vara referenslöpare. Referenslöparen påverkar ett flertal funktioner i WinSplits Pro.

  • När banan består av slingor som löparna sprungit i olika ordning (enmansstafett), eller när en s k fjäril använts, sorteras sträcktiderna efter referenslöparens slingordning.
  • Tabellvyn Tider relativt referenslöparen visar tidsavstånd till referenslöparen i stället för till ledaren.
  • Diagramvyn Tid relativt referenslöparen visar ett linjediagram där tidsavståndet till referenslöparen framgår vid varje kontroll på banan.