Man mot man-fliken

Man mot man-fliken består av en matris som visar löparnas inbördes "man mot man-resultat", d v s hur många sträckor som vunnits respektive förlorats i jämförelse med andra löpare. Celler som är gröna innebär att matrisradens löpare har vunnit fler sträckor än matriskolumnens löpare. Röd färg innebär motsatsen, och gul färg att löparna vunnit lika många sträckor var.

Matris eller enskild löpare

Man mot man-resultat visas antingen i en matris med alla löpares inbördes möten, eller i en lista med inbördes möten för en enskild löpare. Visningsläget styrs av knapparna i flikverktygsfältet. För att gå från matrisläget till enskilt löparläge klickar du på en löpares namn i matrisen. I matrisläget visas kolumnerna V, O och F, som innehåller antalet vunna, oavgjorda och förlorade inbördes möten för en löpare.

Antal sträckor eller procent av banan

Ett inbördes resultat mellan två löpare kan visas i några olika format. Visningsläget styrs av knapparna Visa oavgjorda sträckor/oavgjord banandel, Visa som andel av banan och Visa resultat som relativa värden i flikverktygsfältet. Nedanstående tabell redogör för de olika visningslägena. När ikonen för en knapp visas innebär det att knappen ska vara nedtryckt. I matrisläge kallas löparen på raden för "löpare A" och löparen i kolumnen för "löpare B". I enskilt löparläge kallas löparen vars samtliga möten visas för "löpare A" och den andra löparen för "löpare B".

Visningsläge
Visar antalet vunna sträckor för A och antal vunna sträckor för B. 5-3 innebär att A har slagit B på 5 sträckor och tagit stryk av B på 3 sträckor.
Visar antalet vunna sträckor för A, antal sträckor som A och B hade samma tid på, samt antal vunna sträckor för B. 5-1-3 innebär att A har slagit B på 5 sträckor och tagit stryk av B på 3 sträckor, medan A och B hade samma tid på en sträcka.
Visar andel av banan som vunnits av A och andelen av banan som vunnits av B. 68-27 innebär att A har slagit B på 68% av banan och tagit stryk av B på 27% av banan.
Visar det relativa inbördes resultatet mellan A och B. Ett positivt tal innebär att A slagit B på fler sträckor, medan ett negativt tal betyder att B slagit A på fler sträckor.
Visar andel av banan som vunnits av A, andel av banan där A och B hade samma sträcktid, samt andel av banan som vunnits av B. 68-5-27 innebär att A har haft bättre sträcktid än B på 68% av banan och haft sämre sträcktid än B på 27% av banan, medan A och B hade samma sträcktid på 5% av banan.
Visar det relativa inbördes resultatet mellan A och B som en procentandel av banan. Ett positivt tal innebär att A slagit B på en större andel av banan, medan ett negativt tal betyder att B slagit A på en större andel av banan.

Visa utökad information

De gröna, gula och röda resultatcellerna har ytterligare information kopplad till sig, som visas i en informationsruta när muspekaren vilar över cellen. Här ges en förklaring till siffrorna i cellen, och dessutom visas de två löparnas sträcktider på alla banans sträckor. Informationsrutan är uppdelad i tre sidor. Tryck på Enter-tangeten eller mellanslagstangenten för att växla mellan de olika sidorna.

Visa endast vissa löpare eller sträckor

Man mot man-matrisen kan vara svår att överblicka när klassen innehåller många löpare. Du kan då markera ett urval av löpare, antingen i löparlistan till vänster i programfönstret eller i tabellfliken. Endast de markerade löparnas inbördes möten visas då under man mot man-fliken.

Du kan också välja att inkludera endast vissa sträckor, t ex bara banans kortsträckor. Gå till tabellfliken och markera de önskade sträckorna, och man mot man-matrisen uppdateras automatiskt.

Högerklicka i matrisen

När du högerklickar på en cell med ett löparnamn visas en meny vars innehåll är anpassat till den löpare som klickats. Denna meny ger dig t ex möjlighet att skapa en derivatbana baserad på en löpare, eller att ändra data för en löpare.

Exportera man mot man-matrisen

Välj Arkiv > Exportera flikinnehåll i menyn eller klicka på knappen i huvudverktygsfältet för att exportera man mot man-matrisen i html- eller textformat.

Flikverktygsfält och kortkommandon

Ikon Funktion Kortkommando
Visar man mot man-information i matrisläge.
Visar man mot man-information i enskilt löparläge. Välj löpare i listrutan till höger.
Anger förstoringsnivå i procent för tabellen. Ctrl++ zoomar in, Ctrl+- zoomar ut, Ctrl+0 återställer till 100%. Ctrl+- / Ctrl++ / Ctrl+0
Visar förutom vinster och förluster också oavgjorda sträckor/oavgjord banandel, dvs antal sträckor eller andel av banan där löparna hade samma sträcktid.
Visar resultat för inbördes möten i form av procentandelar av banan i stället för antal sträckor.
Visar resultat för inbördes möten som relativa värden.
Visar föregående klass. Ctrl+Page Up
Visar nästa klass. Ctrl+Page Down
Avmarkerar alla löpare och sträckor. Ctrl+R
Flyttar ett steg uppåt i matrisen. Uppåtpil / Musrullhjul
Flyttar ett steg nedåt i matrisen. Nedåtpil / Musrullhjul
Flyttar ett steg till vänster i matrisen. Vänsterpil / Ctrl+Musrullhjul
Flyttar ett steg till höger i matrisen. Högerpil / Ctrl+Musrullhjul
Flyttar en sida uppåt i matrisen. Page Up
Flyttar en sida nedåt i matrisen. Page Down
Flyttar längst till vänster i matrisen. Home
Flyttar längst till höger i matrisen. End
Flyttar längst upp i matrisen. Shift+Home
Flyttar längst ner i matrisen. Shift+End
Flyttar längst upp till vänster i matrisen. Ctrl+Shift+Home
Flyttar längst ner till höger i matrisen. Ctrl+Shift+End

Tips

  • För att snabbt markera alla löpare från samma klubb högerklickar du på en av klubbens löpare och väljer Markera alla löpare från [klubbnamn].