Träningsdagbok för orienterare i Microsoft Excel

Installations-
handledning


Visa användar-
handledning


Copyright
Mats Troeng
2000-2002
Av samma upphovsman:


WinSplits
Gör sträcktiderna levande


Versionshistorik

  • Hösten 2000: Den första versionen av träningsdagboken skapades.
  • Hösten 2001: Några nya diagram lades till. Snabbare och effektivare formler.
  • Hösten 2002: Stöd för valfritt start- och slutdatum, samt upp till tio olika träningstyper. Hela träningsdagboken byggs upp med makron. Större utrymme för användaren att individanpassa sin träningsdagbok.
  • 2 december 2002: Felaktigheter i några diagram upptäcktes. Detta gäller träningsdagböcker skapade med installationsfil som laddats ner före nämnda datum. Här hittar du instruktioner om vilka felaktigheterna är och hur du rättar till dem.
  • 14 februari 2004: Felaktiga påsk- och pingstdatum för vissa år (bl a 2004) upptäcktes. Detta gäller träningsdagböcker skapade med installationsfil som laddats ner före nämnda datum. Här hittar du instruktioner om hur du rättar till felaktigheterna.

Nedladdning av träningsdagboken

Klicka på länken här under för att ladda ner den självuppackande installationsfilen. Välj att öppna filen i dialogrutan som visas.
Ladda ner och installera Träningsdagbok i Microsoft Excel (293 kB)

Installation av träningsdagboken

Välj i vilken mapp träningsdagboken ska placeras. Det rekommenderas att den läggs i en tom mapp. Klicka sedan på Unzip. Träningsdagbokens filer packas då upp.

När ovanstående bild visas är uppackningen klar. Klicka OK och sedan Close. Öppna sedan exceldokumentet "Skapa ny träningsdagbok" som finns i mappen du valde att packa upp filerna till. Följ instruktionerna i kalkylbladet som visas för att skapa en ny träningsdagbok. Läs även användarhandledningen som är länkad nedan.

Användarhandledningen till träningsdagboken installeras automatiskt. Starta den genom att klicka på ikonen Användarhandledning, som finns i samma mapp som träningsdagboken. Handledningen är i html-format, vilket innebär att den visas i din webbläsare. Du kan också läsa användarhandledningen genom att klicka här.