Träningsdagbok för orienterare i Microsoft Excel

Felaktiga påsk- och pingstdatum

Visa installations-
handledning


Visa användar-
handledning


Copyright
Mats Troeng
2000-2002
Av samma upphovsman:


WinSplits
Gör sträcktiderna levande


Felaktiga påsk- och pingstdatum

Denna information gäller för träningsdagböcker skapade med installationsfil nedladdad 2004-02-14 eller tidigare.

Makrot som skapade träningsdagboken innehöll små felaktigheter vilket lett till att påsk- och pingsthelgdagarna placerats fel vissa år, bl a år 2004. Vissa dagar har därmed fått röd färg och vice versa i dag-fliken.

För att rätta till felaktigheterna följder du instruktionerna här under.

1. Klicka här för att öppna koden till det makro som rättar till felaktigheterna. Ett nytt webbläsarfönster öppnas. Markera all text i det fönstret med Ctrl+A och kopiera texten med Ctrl+C.

2. Öppna träningsdagboken. Tryck Alt+F11 för att öppna Visual Basic-editorn. Välj Infoga - Modul i menyn. Klistra in texten du nyss kopierade i det tomma fönstret (eller under raden "Option Explicit" om en sådan visas") med Ctrl+V. Tryck därefter på F5-knappen för att köra rättningsmakrot.

3. Efter någon sekund visas en informationsruta som meddelar hur många dagar färgen ändrades för. Klicka Ok och stäng sedan Visual Basic-editorn med Alt+Q.

4. Spara träningsdagboken genom att trycka Ctrl+S.