Träningsdagbok för orienterare i Microsoft Excel

Fel i diagram

Visa installations-
handledning


Visa användar-
handledning


Copyright
Mats Troeng
2000-2002
Av samma upphovsman:


WinSplits
Gör sträcktiderna levande


Fel i diagram

Denna information gäller för träningsdagböcker skapade med installationsfil nedladdad 2002-12-02 eller tidigare. Informationen gäller inte för den färdigskapade träningsdagboken.

Makrot som skapade träningsdagboken innehöll små felaktigheter vilket lett till att vissa dags-, vecko- och månadsdiagram visas inkorrekt.

Följande diagram är inkorrekta:

  • Fliken Diagram, dag: Källdata för diagrammen Form, Puls och Borg är förskjutna.
  • Fliken Diagram, vecka: Källdata för diagrammen Skade-, sjuk och vilodagar, Form, Vilopuls och Sömn är förskjutna. Detta gäller för träningsdagböcker som skapats med kolumner för OL-teknik men inte sträckplaceringar, eller vice versa.
  • Fliken Diagram, månad: Källdata för diagrammen Skade-, sjuk och vilodagar, Form, Vilopuls och Sömn är förskjutna. Detta gäller för träningsdagböcker som skapats med kolumner för OL-teknik men inte sträckplaceringar, eller vice versa.

För att rätta till felaktigheterna följder du instruktionerna här under.

1. Klicka här för att öppna koden till det makro som rättar till felaktigheterna. Ett nytt webbläsarfönster öppnas. Markera all text i det fönstret med Ctrl+A och kopiera texten med Ctrl+C.

2. Öppna träningsdagboken. Tryck Alt+F11 för att öppna Visual Basic-editorn. Klistra in texten du nyss kopierade med Ctrl+V. Tryck därefter på F5-knappen för att köra rättningsmakrot.

3. Efter någon sekund visas en informationsruta som meddelar att diagrammen är korrekta igen. Klicka Ok och stäng sedan Visual Basic-editorn med Alt+Q.

4. Spara träningsdagboken genom att trycka Ctrl+S.