WinSplits Pro - yleisesitys: sivu 2 / 3

Taulukko

Taulukko -välilehti esittää väliaikatiedot taulukkomuodossa. Käytössä on useita erilaisia taulukkotyyppejä, joita voit valita vasemman yläkulman luettelosta. Perinteinen taulukko, jossa on kunkin rastivälin ajat ja sijoitukset, on oletuksena, mutta käytettävissä on useita muitakin taulukoita. Useimmat taulukon solut sisältävät lisätietoja, jotka saadaan näkyviin pitämällä kursoria solun päällä.

Taulukko: oletus

Oletustaulukko näyttää väliajat, kokonaisajat ja sijoitukset perinteisessä muodossa

Taulukko: pummiajat

Pummiajat -taulukko näyttää kuinka suuren pummin kukin osallistuja on tehnyt eri rastiväleillä.

Taulukko: letkaindeksi

Letkaindeksi näyttää onko osallistuja peesannut (punainen väri) tai onko osallistujaa peesattu (vihreä väri).

Kaavio

WinSplits Pro sisältää yli 30 erilaista kaaviota, joiden avulla väliaikoja voidaan tarkastella eri suunnista. Kaavion yläpuolella olevan työkalurivin avulla voidaan hienosäätää kaavion ulkoasua. Jos haluat että kaavio sisältää vain tietyt osallistujat, voit valita nämä osallistujat vasemmanpuoleisesta luettelosta. Lisätietoa saat näkyviin, kun siirrät kursoria kaavion päällä.

Kaavio: ero kärjessä olevaan

Holger Hott Johansen siirtyi kärkeen ensimmäisen kerran 17. rastilla.

Kaavio: letkajuoksu

Kiril Nikolov ja Chris Terkelsen juoksivat yhdessä radan loppuosan.

Kaavio: rastivälisijat

Jarkko Huovila ja Valentin Novikov voittivat eniten rastivälejä, kahdeksan kumpikin.

Kaavio: suoritusindeksi

Vasemmanpuoleisesta luettelosta valittujen osallistujien suoritusprofiilit.

Kaavio: peesausindeksi

Mitä punaisempi väri, sitä enemmän osallistuja on peesannut.

Kaavio: virhetaajuus rastivälillä

Rasti 18 on ollut varsin vaativa.