WinSplits Pro - en översikt: sida 3 av 3

Återuppspelning

Återuppspelningsfunktionen i WinSplits Pro är mycket illustrativ. Den simulerar en återuppspelning av loppet, där animerade figurer springer på datorskärmen. Löparnas positioner relativt varandra under olika delar av banan visas, liksom aktuell placering och tidsavståndet till ledaren. Hastigheten på uppspelningen kan varieras efter eget tycke och smak. Precis som i tabell- och diagramflikarna finns olika vyer som presenterar informationen på olika sätt.

Återuppspelning: standardvy

Simulerad masstart. Jarkko Huovila i ledningen strax före kontroll 10, men Valentin Novikov skuggar. Pilarna visar löparnas aktuella trender.

Återuppspelning: klunglöpningsvy

Nära målet. Klunglöpningsvyn innehåller staplar som visar framdragning (grönt) och hängning (rött) vid aktuell position på banan.

Man mot man

Man mot man-fliken innehåller en matris som visar löparnas inbördes resultat, d v s hur många sträckor som vunnits respektive förlorats i jämförelse med andra löpare. Håll muspekaren över en cell i matrisen för att visa en ruta med information om de inblandade löparnas inbördes möte. Tycker man att matrisen är för stor går det att visa ett begränsat antal löpare, t ex alla löpare från en viss klubb.

Man mot man

Jarkko Huovila har plusstatistik på samtliga 44 löpare i tävligen.

Detaljerad info

Fliken Detaljerad information presenterar ett antal egenskaper (t ex sträcktid, bommad tid eller hängindex) per klass, löpare eller sträcka i den vänstra listan. Den mellersta delen visare en sorterad lista över den valda egenskapens värden för samtliga löpare eller sträckor. Den högra listan visar i förekommande fall ytterligare information om den valda egenskapen för den aktuella löparen eller sträckan.

Detaljerad information: hängindex

Holger Hott Johansens hängindex under hela banan var 21,4%, vilket var det femte högsta värdet. Edgars Bertuks hade högst värde med sina 29,0%. Holger låg i rygg på Wojchiech Kowalski mellan kontroll 11 och 15 och Matthias Müller mellan kontroll 14 och 18.

Detaljerad information: bommad tid på sträcka 9-10

Sträcka 9-10 bommades av 12 löpare. Bara sträcka 17-18 orsakade fler bommar. Sorterade bomtider visas i listan till höger.

Övriga funktioner

  • Beräkning av bommad tid sker enligt ny förbättrad algoritm
  • Automatisk programuppdatering laddar hem och installerar uppdateringar och buggfixar utan ansträngning från användarens sida
  • Inläsning av sträcktidsdata kan göras från alla vanligt förekommande filformat och tävlingsadministrativa system (IOF XML, OE200x, OS200x, OLA, eTiming, Pekka Pirilä, SOLV m fl)
  • Möjlighet att skapa anpassade klasser där valfria löpare och kontroller ingår
  • Snabb sammanställning över klasser med samma bana
  • Möjlighet att köra programmet i helskärmsläge t ex vid presentation på storbild
  • Avancerade utskriftsfunktioner för resultat, tabeller och diagram
  • Export av data i formaten png, gif, jpeg, html, txt och xml