WinSplits Pro - en översikt: sida 1 av 3

Följ med på en guidad tur genom WinSplits Pro! Den här genomgången ger dig med hjälp av skärmbilder och texter en översikt över programmets innehåll. Sträcktiderna som visas kommer från herrarnas medeldistansfinal på VM i Danmark 2006.

Vad kan man göra i WinSplits Pro?

Som framgår av listan här under, en hel del!

 • Ta del av resultat och sträcktider från tusentals orienteringstävlingar från hela världen
 • Läsa in data från den egna klubbträningen
 • Visa klubbens löpare sorterade efter kilometertid
 • Välja ut endast vissa sträckor (t ex efter varvningen eller bara kortsträckorna) och visa en sträcktidslista för dem
 • Skapa en sträcktidslista för din klass med enbart dina klubbkompisar
 • Ta reda på hur mycket tid du bommade per kontroll respektive totalt under hela banan
 • Slå samman klasser med samma eller liknande bana för jämförelse över klassgränserna
 • Undersöka på hur många sträckor alternativt hur stor andel av banan du slog din värste konkurrent
 • Ta fram en lista på tiderna från sista kontrollen till mål för alla löpare i hela tävlingen
 • Undersöka vilka löpare som haft sällskap i skogen
 • Ta reda på vem som sprungit jämnast, bommat mest, hängt mest och dragit mest
 • Visa hur mycket tid de löpare som hängt andra tjänat på det
 • Sortera dina sträckor i prestationsordning för att ta reda på var du verkligen sprang bra och dåligt
 • Importera sträcktider i html- eller textformat, så du kan analysera tävlingar där arrangören inte laddat upp sträcktider till WinSplits databas.
 • ...och mycket mer därtill!

Programfönstret

Programfönstret

Programmet är uppbyggt kring ett fliksystem med sju flikar som gör det enkelt att navigera mellan olika delar av programmet.

 • Databas: nedladdning av sträcktider från WinSplits databas
 • Resultat: visar klass- och klubbresultatlistor
 • Tabell: visar sträcktider och annan information om en klass i tabellform
 • Diagram: presenterar sträcktidsinformation i diagramform
 • Återuppspelning: ger möjlighet till återuppspelning
 • Man mot man: visar antalet sträckor en löpare slagit en viss konkurrent på, och vice versa
 • Detaljerad info: listar all tänkbar information om en klass och dess löpare och sträckor

Databas

Databasfliken

I databasfliken laddar användaren ner tävlingar från WinSplits sträcktidsdatabas. Under fliken Sök kan sökning efter tävlingar ske baserat på bland annat datum, tävlingsnamn och land. Under fliken Nya visas alla nytillkomna tävlingar sedan förra gången WinSplits Pro kördes. Fliken Nedladdade ger snabb åtkomst till de tävlingar som redan laddats ner och som ligger sparade på hårddisken.

Dubbelklicka på en tävling, och WinSplits Pro laddar ner sträcktiderna och visar resultatlistan på ett par sekunder.

Resultat

Under fliken Resultat visas resultatlistor från den aktuella tävlingen, både i form av klass- och klubbresultat. Det går att filtrera listorna så att endast vissa löpare tas med, och sortering sker med ett klick på en kolumnrubrik. Längst till höger i klassresultatlistornas rubrikrader visas ikonlänkar som snabbt låter dig analysera klassens sträcktider i någon av de andra flikarna i programmet.

Klassresultat

Klassresultatlista för de sex bästa löparna per klass.

Klubbresultat

Klubbresultatlista. Här har ingen filtrering skett.