Differens till ledartid Klunglöpning Sträckplaceringar Bommad tid per sträcka
Bomfri och bommad tid Prestationsindex Klungindex Man mot manLänk till den här sidan
Här visas bonusmaterial i form av åtta av de diagram- och tabellvyer som finns i WinSplits Pro. För varje tävling finns två slumpmässigt utvalda vyer tillgängliga. Övriga vyer är gråmarkerade och inte tillgängliga i WinSplits Online.
På de sträckor där en löpare tappat mer tid än normalt anses han eller hon ha bommat. Bomtiden på sträckan är skillnaden mellan den faktiska sträcktiden och den tid som löparen borde ha gjort med en normal prestation. Diagrammet visar den bomfria tiden och den bommade tiden på på hela banan för varje löpare.
Löpare