Differens till ledartid Klunglöpning Sträckplaceringar Bommad tid per sträcka
Bomfri och bommad tid Prestationsindex Klungindex Man mot manLänk till den här sidan
Här visas bonusmaterial i form av åtta av de diagram- och tabellvyer som finns i WinSplits Pro. För varje tävling finns två slumpmässigt utvalda vyer tillgängliga. Övriga vyer är gråmarkerade och inte tillgängliga i WinSplits Online.
Klungindextabellen visar samlöpning, både på banan som helhet och per sträcka. Gröna celler representerar framdragning av andra löpare, medan röda celler represeterar hängning. Ju högre värden, desto framdragning respektive hängning. Dragindex och hängindex är mått som bör tolkas med viss försiktighet på sträcknivå då löpare i en klunga turas om att dra. Data i form av stämplingstider finns endast tillgängliga vid kontrollerna. Vad som händer däremellan är okänt. Mer information om dragindex och hängindex.
PlacNamnTidDragindexHängindex12345678910111213141516M
Klubb(61)(32)(58)(34)(37)(83)(69)(48)(67)(52)(73)(75)(59)(95)(100)(200)(M)
1Nils Schmiedeberg50.4937,2%(2)7,8%(20)0%0%0%0%18%99%99%29%0%0%71%70%100%100%88%46%23%NS
LG Ost LG Ost0%0%0%0%71%0%0%71%0%0%18%30%0%0%0%0%0%
2Rafael Arranz Muñoz55.160,0%(52)0,0%(49)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%RAM
Madrid RUMBO-MADRID_SANSE0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
3Helge Gisholt56.350,0%(52)0,0%(49)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%HG
OK Skeidi OK Skeidi0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
4Wim Vervoort57.052,5%(34)3,9%(29)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%46%16%60%0%0%WV
TROL Belgium TROL Belgium0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%40%79%23%0%0%
5Victor Delgado58.281,4%(44)3,1%(32)0%0%0%0%0%0%25%0%0%0%0%0%0%0%0%0%67%VD
GD4Caminhos GD4Caminhos0%0%0%0%0%0%74%0%0%0%0%0%0%0%0%0%33%
6Raik Zschäckel59.067,8%(16)37,2%(2)0%0%0%0%71%0%0%71%0%0%18%30%0%0%0%0%0%RZ
LG Ost LG Ost0%0%0%0%18%99%99%29%0%0%71%70%100%100%88%46%23%
7Teófilo Gil Mediavilla1:00.4910,0%(10)3,1%(31)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%98%92%58%17%100%100%TGM
Burgos TJALVE0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%42%83%0%0%
8Jean Damien Bourgeois1:02.005,2%(25)0,0%(49)0%0%73%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%JDB
BriveCorrèzeCO BriveCorrèzeCO0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
9Gert Michael Binder1:04.563,1%(29)11,5%(10)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%42%83%0%0%GMB
Madrid MALARRUTA0%91%0%0%0%0%0%0%0%0%0%98%92%58%17%100%100%
10Gregorio Gómez Casillas1:05.200,0%(52)2,5%(34)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%GGC
Toledo NAVALCAN-O0%0%0%0%0%0%0%0%0%67%0%0%0%0%0%0%0%
11Luis Mahou García1:05.280,0%(52)0,0%(49)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%LMG
Madrid COTA0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
12Miguel Sáez Plaza1:05.300,0%(52)0,0%(49)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%MSP
Granada VELETA0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
13Joan Ramón Fornaguera Marín1:06.0029,3%(3)12,6%(9)0%0%0%0%0%0%0%100%100%18%10%13%36%100%1%100%77%JRFM
Girona GO-XTREM0%0%0%0%0%0%0%0%0%80%88%88%64%0%99%0%23%
14Juan José Durán Oña1:06.026,8%(21)0,0%(49)0%0%0%0%0%0%0%0%0%92%89%0%0%0%0%0%0%JJDO
Sevilla ADOL0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
15Luis Bucha1:07.332,8%(31)1,0%(46)0%0%0%0%0%0%74%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%LB
Casa de Pessoal Casa de Pessoal da EPAL0%0%0%0%0%0%25%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
16Remigio Rodríguez Enrique1:09.180,0%(52)0,0%(49)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%RRE
Salamanca CRO0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
17Mark Saunders1:10.148,8%(12)28,4%(5)0%0%0%0%0%0%0%0%0%100%67%0%0%51%0%30%33%MS
All Wales Orient All Wales Orienteering Legends0%0%0%0%0%90%0%0%0%0%33%100%100%48%88%70%67%
18Ángel Carrón De La Calle1:13.202,5%(35)5,0%(27)0%0%0%0%0%0%0%0%0%20%47%0%0%0%0%0%0%ÁCDLC
Badajoz CODAN_EXTREMADURA0%0%0%0%0%0%0%0%0%80%53%0%0%0%0%0%0%
19Miguel Angel Cabeza García1:14.2818,8%(7)8,0%(17)0%20%0%0%61%0%0%0%67%78%19%0%0%0%0%0%0%MACG
Madrid IMPERDIBLE0%54%0%0%24%0%0%0%33%0%0%0%0%0%0%0%0%
20Ramon Illa Gay1:14.310,0%(52)0,0%(49)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%RIG
Barcelona CAT-O0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
21Cristóbal Fernández Liria1:14.421,7%(41)1,5%(43)0%0%0%0%0%0%0%46%0%0%0%0%0%0%0%0%0%CFL
Madrid COTA0%0%0%0%0%0%0%41%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
22Juan Pozo Ortiz1:15.060,0%(52)0,0%(49)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%JPO
Madrid O-GETAFE0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
23Charles Daniel1:15.081,6%(42)0,0%(49)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%99%0%0%0%0%CD
All Wales Orient All Wales Orienteering Legends0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
24Juan José Tamarit Villarroya1:15.107,7%(17)2,2%(37)0%0%0%0%0%0%100%38%0%67%0%0%0%0%0%0%0%JJTV
Valencia VALENCIA-O0%0%0%0%0%0%0%60%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
25Roberto Saz Alcubierre1:18.0723,2%(5)32,3%(4)0%50%0%98%0%0%0%0%0%80%88%88%64%0%0%0%0%RSA
Zaragoza IBON ZARAGOZA0%50%0%0%0%0%0%100%100%18%10%13%36%100%100%100%100%
26José Enrique Barcia Hernández1:18.295,9%(24)15,9%(6)0%0%0%0%0%0%0%0%33%0%0%0%0%0%0%0%0%JEBH
Madrid O-GETAFE0%27%0%0%0%0%0%0%67%78%19%0%0%0%0%0%0%
27Víctor Manuel Perez Lozano1:18.372,7%(33)6,0%(26)0%0%38%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%VMPL
Alicante UNIVERSIDAD_ALICANTE0%96%61%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
28César Fandos Falo1:19.3223,6%(4)10,5%(13)0%0%0%0%0%0%0%0%96%0%0%75%42%79%23%0%0%CFF
Zaragoza IBON ZARAGOZA0%0%0%0%0%0%0%0%0%100%100%25%58%0%60%0%0%
29Francisco Jose Rubio Bravo1:20.002,2%(37)6,6%(24)0%40%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%74%0%0%FJRB
Segovia MARISTAS_SEGOVIA-O0%60%0%0%0%0%0%0%0%0%0%35%46%96%12%0%0%
30Juan Antonio López Pérez1:20.106,0%(23)9,5%(16)0%96%61%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%JALP
Málaga COMA0%0%38%0%0%0%0%0%0%92%89%0%0%0%0%0%0%
31Jesus Paricio Peribañez1:20.159,3%(11)10,3%(14)0%50%0%0%0%0%0%0%0%72%94%0%0%35%50%0%0%JPP
Zaragoza IBON ZARAGOZA0%50%0%0%0%0%0%76%0%27%0%0%42%41%50%100%99%
32Cesar Pascual Sanchez1:20.570,0%(52)0,0%(49)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%CPS
Toledo NAVALCAN-O0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
33Morten Hass1:21.310,0%(52)0,0%(49)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%MH
OK Sorø OK Sorø0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
34Paco Torregrosa Malonda1:21.582,8%(32)0,7%(48)0%0%0%0%0%0%72%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%PTM
Valencia CORRECAMINOS0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%100%
35João Martins1:22.390,0%(52)0,0%(49)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%JM
CLAC CLAC0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
36Pablo Fernández Liria1:22.567,2%(19)0,0%(49)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%100%100%0%0%0%0%0%PFL
Asturias NORDESTE-O0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
37Julio Briso-Montiano Morales1:23.041,5%(43)1,7%(40)0%0%0%0%0%0%0%41%0%0%0%0%0%0%0%0%0%JBMM
Valladolid COV0%0%0%0%0%0%0%46%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
38Fernando Mendes1:23.541,2%(45)10,9%(11)0%0%0%0%0%0%0%0%0%27%5%0%0%0%0%0%0%FM
GDU Azoia0%0%0%0%0%0%0%0%0%72%94%0%0%27%59%100%100%
39Magnus Trofast1:24.370,0%(52)0,0%(49)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%MT
Bredaryds SOK Bredaryds SOK0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
40Luis Claramunt Pedrón1:26.278,7%(13)7,3%(21)0%60%0%0%0%0%0%60%0%0%0%35%46%96%12%0%0%LCP
Valencia CORRECAMINOS0%40%0%0%0%0%100%38%0%0%0%0%0%0%74%0%0%
41Juan Agustín Tarancón Descalzo1:29.518,1%(15)7,0%(22)0%0%0%0%0%0%0%0%0%80%53%45%50%0%0%0%100%JATD
Albacete GODIH0%0%0%0%0%0%72%0%0%20%47%32%37%0%0%0%0%
42Raúl Faure Alegre1:31.4241,4%(1)6,5%(25)0%0%63%73%85%88%96%100%0%0%0%0%0%0%0%0%0%RFA
Zaragoza IBON ZARAGOZA0%86%36%0%8%11%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
43Luís Quinta-Nova1:32.087,3%(18)34,2%(3)0%0%0%0%24%0%0%0%0%0%33%25%0%14%88%70%67%LQN
ADFA ADFA0%0%0%0%61%0%0%0%96%98%67%75%97%85%0%30%33%
44Sergey Bessonov1:32.470,0%(52)8,0%(18)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%SB
BSE Novgorod BSE Novgorod0%0%0%58%0%0%0%0%0%0%0%0%58%0%0%0%0%
45Cláudio Tereso1:35.061,2%(47)1,0%(45)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%50%30%CT
Académico de Tor Académico de Torres Vedras0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%26%70%
46Paul Pereira Rivero1:36.2513,4%(8)0,0%(49)0%100%99%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%100%100%100%PPR
Málaga COMA0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
47Fernando García-Argudo Candelas1:36.260,2%(51)7,8%(19)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%12%0%0%0%0%FGAC
Toledo TOLEDO-O0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%88%98%81%53%50%
48Jose Miguel Mesas Martínez1:40.270,0%(52)13,4%(8)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%JMMM
Cuenca COMCU0%100%99%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%100%100%100%
49Leonel Vieito1:40.341,2%(46)2,7%(33)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%26%0%0%0%0%0%33%LV
COC - Clube Orie COC - Clube Orientação do Cent0%0%0%0%4%0%0%0%0%0%57%0%0%0%0%0%67%
50José Félix Guardado Coron1:41.221,7%(40)10,3%(15)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%69%0%0%0%88%JFGC
Badajoz CODAN_EXTREMADURA0%0%0%0%0%0%0%0%0%78%100%100%0%0%0%0%13%
51Martin Attinger1:41.314,0%(27)4,7%(28)0%0%0%0%4%0%0%0%0%0%0%0%99%15%0%50%100%MA
OL Zimmerberg OL Zimmerberg0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%66%73%50%0%
52José Antonio Carrillo Recio1:41.556,5%(22)41,4%(1)0%86%36%0%8%11%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%JACR
Toledo TOLEDO-O0%0%63%73%85%88%96%100%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
53Gabriel Muñoz Gomez1:44.321,1%(48)2,2%(38)0%54%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%8%0%0%GMG
Albacete BMT CASAS DE VES0%20%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%91%0%0%
54Isidro Jesús Rodríguez Macías1:45.374,7%(26)3,8%(30)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%66%73%50%0%IJRM
Cáceres VIA_PLATA0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%99%15%0%50%100%
55Jose Bernardo1:47.4420,5%(6)1,5%(42)0%0%0%0%0%90%0%0%0%0%0%0%42%41%77%0%23%JB
COC - Clube Orie COC - Clube Orientação do Cent0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%35%13%0%0%
56José Luis Garrido Mudarra1:48.297,0%(20)2,3%(36)0%0%0%58%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%JLGM
Granada VELETA0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%69%0%0%31%85%
57Igor Bon?ina1:49.260,0%(52)0,0%(49)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%IB
Orientacijski kl Orientacijski klub Slovenske K0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
58Miguel Ángel Calvo Sanz1:52.360,0%(52)0,0%(49)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%MÁCS
Valencia VALENCIA-O0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
59Arsenio Villa Solares1:58.490,0%(52)0,0%(49)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%AVS
Asturias PILOÑA_DEPORTE0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
60Pablo Adrián Aller Estévez2:03.150,0%(52)0,0%(49)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%PAAE
Orense TREVINCA0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
61David Román Moltó2:10.293,3%(28)1,6%(41)0%91%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%79%27%DRM
Alicante COLIVENC0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%99%0%0%0%0%
62Emiliano Fidalgo Fuertes2:10.4510,9%(9)0,0%(49)0%0%0%0%0%0%0%0%0%100%100%0%0%98%0%0%0%EFF
León ALCON0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
63Jordi Virgili Arumi2:14.252,3%(36)0,0%(49)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%69%0%0%31%85%JVA
Barcelona CAT-O0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
64Oscar Sevil Orille2:24.470,0%(52)1,7%(39)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%OSO
Huesca PEÑA_GUARA0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%79%27%
65Juan Carlos González Alonso2:27.290,0%(52)10,9%(12)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%JCGA
Cantabria GALITIUS0%0%0%0%0%0%0%0%0%100%100%0%0%98%0%0%0%
66Jaime Masiá Vañó2:36.142,1%(38)0,9%(47)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%57%0%0%0%0%0%0%JMV
Valencia UPV-O0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%26%0%0%0%0%0%0%
Octávio Andrade8,4%(14)15,6%(7)0%0%0%0%0%0%0%76%0%0%1%0%58%27%59%100%100%OA
.COM-Clube de Or .COM-Clube de Orientação do Mi0%0%0%98%0%0%0%0%0%0%99%0%0%0%0%0%0%
Björn Finckenstädt1,7%(39)2,4%(35)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%32%37%0%0%0%0%BF
LG Ost LG Ost0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%45%50%0%0%0%0%
Aurelio Antonio Olivar Roldán3,1%(30)6,9%(23)0%0%0%0%0%0%0%0%0%78%0%0%0%0%0%0%13%AAOR
Madrid MALARRUTA0%0%73%0%0%0%0%0%0%0%0%0%69%0%0%0%88%
Michael Grill0,0%(52)0,0%(49)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%MG
Naturfreunde Wie Naturfreunde Wien0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
José Manuel Prieto García1,0%(49)1,2%(44)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%26%70%JMPG
Madrid MALARRUTA0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%50%30%
Carlos Enrique Benítez Benítez0,0%(52)0,0%(49)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%CEBB
Ciudad Real O-CIUDAD_REAL0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Jose Antonio González Ballesteros0,0%(52)0,0%(49)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%JAGB
Ciudad Real MANZANARES-O0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Ángel Pérez Carbonell0,5%(50)0,0%(49)0%27%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%ÁPC
Alicante CEAM_IBI-O0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Jesús María Bernal Gómez0,0%(52)0,0%(49)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%JMBG
Murcia MURCIA-O0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Carlos Sánchez Sobrino0,0%(52)0,0%(49)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%CSS
Toledo NAVALCAN-O0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Dariusz Pachnik0,0%(52)0,0%(49)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%DP
UKS Orientpark UKS Orientpark Iwiny0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
José Antonio Ricoy Bugarín0,0%(52)0,0%(49)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%JARB
Pontevedra AROMON0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%