Differens till ledartid Klunglöpning Sträckplaceringar Bommad tid per sträcka
Bomfri och bommad tid Prestationsindex Klungindex Man mot manLänk till den här sidan
Här visas bonusmaterial i form av åtta av de diagram- och tabellvyer som finns i WinSplits Pro. För varje tävling finns två slumpmässigt utvalda vyer tillgängliga. Övriga vyer är gråmarkerade och inte tillgängliga i WinSplits Online.
Klungindextabellen visar samlöpning, både på banan som helhet och per sträcka. Gröna celler representerar framdragning av andra löpare, medan röda celler represeterar hängning. Ju högre värden, desto framdragning respektive hängning. Dragindex och hängindex är mått som bör tolkas med viss försiktighet på sträcknivå då löpare i en klunga turas om att dra. Data i form av stämplingstider finns endast tillgängliga vid kontrollerna. Vad som händer däremellan är okänt. Mer information om dragindex och hängindex.
PlacNamnTidDragindexHängindex123456789101112131415161718192021M
Klubb(59)(75)(51)(37)(36)(38)(63)(77)(41)(42)(81)(82)(44)(45)(70)(48)(58)(87)(31)(100)(200)(M)
1Daniel Zwiker1:05.495,6%(15)18,5%(5)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%41%0%0%0%0%0%0%0%32%0%0%0%DZ
OLG Galgenen OLG Galgenen0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%35%99%100%100%0%0%0%0%45%0%0%0%
2Ángel Álvarez Serto1:06.051,3%(35)1,3%(35)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%15%100%0%0%0%ÁÁS
Pontevedra AROMON0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%82%0%0%0%0%
3José Manuel Martínez Ruiz1:06.403,5%(22)0,0%(42)0%0%0%0%0%0%0%74%93%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%JMMR
Sevilla ADOL0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
4Oleksii Ignatiev1:09.467,3%(11)0,0%(42)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%90%62%80%95%85%OI
OC O-KOMPAS OC O-KOMPAS0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
5Roberto Pascual Orcajo1:10.1613,5%(4)0,5%(39)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%99%100%100%0%0%0%0%0%0%0%0%RPO
Navarra CDNAVARRA0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%97%
6João Pedro Valente1:10.3518,0%(3)4,8%(19)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%85%80%56%100%0%0%0%7%100%100%JPV
CPOC CPOC0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%44%0%0%0%0%85%0%0%
7Abel Ledesma Piedra1:11.517,9%(10)0,9%(37)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%100%100%100%75%0%ALP
Barcelona CAT-O0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%25%100%
8José Antonio García Murcia1:12.022,1%(29)0,9%(38)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%40%0%78%88%JAGM
Murcia LORCA-O0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%53%0%22%0%
9Martín Morales Ferreiro1:14.040,0%(42)0,0%(42)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%MMF
Orense LIMIACTIVA0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
10Alberto Mínguez Viñambres1:15.5710,1%(7)3,3%(23)0%0%0%0%0%0%0%0%0%77%0%0%0%0%0%0%0%21%14%70%91%85%AMV
Madrid IMPERDIBLE0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%74%86%30%0%0%
11Andreas Grote1:19.172,6%(25)2,2%(29)0%0%0%0%67%0%0%25%0%0%0%0%0%0%0%0%0%50%0%0%0%0%AG
OLC SKOG FRIBOUR OLC SKOG FRIBOURG0%0%0%0%33%0%0%75%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
12Jordi Domènech Amorós1:22.3641,8%(1)24,8%(3)0%0%0%88%100%54%63%94%96%100%59%89%5%7%0%0%0%85%0%0%0%0%JDA
Baleares ERMASSETS0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%41%0%95%93%100%0%0%15%100%100%100%100%
13Tiago Reis Gomes1:28.434,7%(18)5,2%(15)0%0%0%0%0%0%0%0%0%74%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%TRG
Clube de Orienta Clube de Orientação de Viseu -0%0%0%0%0%0%84%0%0%23%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
14David Arrese Revuelto1:30.220,8%(39)0,4%(41)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%19%46%0%0%0%DAR
Badajoz CODAN_EXTREMADURA0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%76%
15Juan Carlos Peñalvo Casero1:30.401,3%(34)1,3%(36)0%0%35%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%JCPC
Madrid NAVALCARNERO_ORIENTA0%0%35%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
16José Luis Juan Casillas1:32.0812,2%(5)15,0%(6)0%0%0%0%0%0%0%0%0%42%44%0%0%0%64%0%0%0%86%30%0%0%JLJC
Alicante COLIVENC0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%50%88%0%0%14%0%0%0%0%70%100%100%
17Xavi Colom Pich1:33.483,1%(24)12,8%(8)0%0%0%0%0%28%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%25%100%XCP
Barcelona CAT-O0%0%0%0%38%53%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%100%100%100%75%0%
18Ismael Delgado González1:35.551,1%(36)69,4%(1)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%9%13%0%0%0%6%0%0%0%0%IDG
Toledo TOLEDO-O0%0%0%88%100%54%63%94%96%100%100%89%85%87%100%98%0%91%62%80%95%85%
19Ianko Intxaurrandieta Martin1:36.4732,8%(2)10,5%(9)0%50%100%85%65%69%94%80%0%84%0%0%0%0%44%0%0%0%0%0%0%0%IIM
Vizcaya COBI0%50%0%0%0%0%0%20%100%0%0%0%0%0%56%100%0%0%0%0%0%0%
20Daniel Isla Zorita1:36.509,7%(8)8,4%(11)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%50%88%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%DIZ
Valladolid COV0%0%0%0%0%0%0%0%0%42%44%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
21Ricardo Figueroa Fernández1:38.490,0%(42)0,0%(42)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%RFF
Pontevedra AROMON0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
22David Veleda Díaz1:41.183,3%(23)2,4%(26)0%0%0%0%0%0%37%75%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%DVD
Barcelona CAT-O0%0%0%0%0%0%41%25%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
23José Joaquín Montero Moya1:45.130,0%(42)0,0%(42)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%JJMM
Albacete GODIH0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
24Nuno Ferreira1:46.356,4%(13)6,5%(12)0%0%0%0%0%0%84%33%0%23%0%0%0%0%0%0%0%0%45%0%0%0%NF
CPOC CPOC0%0%0%0%0%0%0%66%0%74%0%0%0%0%0%0%0%0%32%0%0%0%
25Nikolay Krylov1:46.475,1%(17)5,8%(13)0%0%0%0%0%0%0%56%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%93%0%0%NK
OMEGA RUSSIA OMEGA RUSSIA0%0%0%0%0%0%0%44%0%0%0%0%0%0%0%0%0%100%100%7%100%81%
26Daniel Filipe1:49.031,0%(38)5,1%(16)0%0%0%0%0%0%0%44%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%DF
Ori-Estarreja Ori-Estarreja0%0%0%0%0%0%0%56%0%42%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%69%35%
27Pablo Barreiro Fernandez1:50.032,3%(28)5,6%(14)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%64%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%PBF
Pontevedra AROMON0%0%0%0%0%0%0%74%93%0%0%36%0%0%0%0%0%19%46%0%0%0%
28Daniel Jiménez García1:53.312,6%(27)3,1%(24)0%80%40%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%DJG
Girona GO-XTREM0%20%55%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%50%0%0%0%0%
29Jose Domingos2:00.055,6%(14)39,0%(2)0%50%0%0%0%0%0%20%100%16%0%0%0%0%0%0%0%74%0%0%9%15%JD
CPOC CPOC0%50%100%85%65%69%94%80%0%84%0%0%0%0%0%0%0%21%100%100%91%85%
30Jesús Hervás Lucas2:02.404,3%(20)0,5%(40)0%86%86%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%JHL
Madrid C.D.C.E.B.E.0%0%14%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
31José Manuel Robles Pagán2:04.120,3%(41)1,7%(32)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%22%0%JMRP
Madrid SOTOBOSQUE0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%78%88%
32Peter Vorl�ek2:04.409,4%(9)3,9%(20)0%0%0%0%32%0%0%0%0%0%0%0%69%72%71%0%0%0%0%0%0%0%PV
ŠK Sandberg ŠK Sandberg0%0%0%0%48%0%0%0%0%0%0%0%0%27%18%0%0%0%0%0%100%100%
33Jose Fernando Gomez Rueda2:05.280,0%(42)3,6%(22)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%JFGR
Orientabonito Orientabonito0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%100%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
34Pedro González Sánchez2:06.180,0%(42)2,1%(31)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%PGS
Madrid ESCONDITE-M0%0%0%0%0%0%0%99%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
35José João Ferreira2:09.011,8%(30)1,6%(33)0%0%0%0%0%0%41%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%JJF
OriMarão OriMarão0%0%0%0%0%0%37%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
36Moises Cañada López2:09.061,3%(32)18,6%(4)0%0%0%0%0%0%0%20%7%0%0%0%0%0%0%0%0%48%0%0%0%0%MCL
Badajoz BASE DON BENITO0%0%0%0%0%0%88%80%85%98%0%100%0%0%0%0%0%38%0%0%50%0%
37Angel Luis Manzaneque Esteso2:14.045,4%(16)2,6%(25)0%0%0%0%38%53%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%53%0%0%0%ALME
Ciudad Real MANZANARES-O0%0%0%0%0%28%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%40%0%0%0%
38Adrián Prieto Jiménez2:14.511,6%(31)0,0%(42)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%92%0%0%0%0%0%0%0%0%APJ
Madrid O-CHARLIES_ORIENTA-T0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
39Javier Serrano Molinero2:17.020,0%(42)1,6%(34)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%JSM
Madrid ESCONDITE-M0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%92%0%0%0%0%0%0%0%0%
40Hugo Villaverde López2:26.193,9%(21)2,3%(27)0%0%0%0%48%0%0%99%0%0%0%0%0%0%14%0%0%0%0%0%0%76%HVL
Vizcaya COBI0%0%0%0%32%0%0%0%0%0%0%0%0%0%64%0%0%0%0%0%0%0%
41Cyril Talvas2:26.4011,3%(6)2,2%(30)0%0%0%0%0%0%88%80%0%0%0%100%0%0%0%0%0%0%0%0%100%100%CT
Club orientation Club orientation Loisirs Etrec0%0%0%0%0%0%0%20%86%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
42Asier Osinaga Beitia2:34.424,4%(19)8,8%(10)0%0%0%0%0%0%0%0%0%42%0%0%0%27%18%0%0%0%0%0%50%0%AOB
Guipúzcoa GOT0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%69%72%71%0%0%0%0%0%0%0%
43Manuel Tamargo Fernández2:36.490,0%(42)0,0%(42)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%MTF
Asturias ASTUR_EXTREM0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
44Pablo Banciella Alvaro2:43.100,0%(42)0,0%(42)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%PBA
Asturias ASTUR_EXTREM0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
45Jose Andres Rego Gonzalez2:49.420,0%(42)0,0%(42)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%JARG
Madrid ESCONDITE-M0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Mateo Vijande González0,0%(42)0,0%(42)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%MVG
Madrid MALARRUTA0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Jordi Viladés Jové0,0%(42)0,0%(42)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%JVJ
Barcelona CAT-O0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Fernando Marco Piqueras7,2%(12)4,9%(18)0%3%0%0%0%93%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%FMP
Albacete GODIH0%86%100%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Fco. Javier Flores Ibáñez0,0%(42)4,9%(17)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%FJFI
Badajoz BASE DON BENITO0%0%0%0%0%0%0%0%0%77%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
José Antonio Vinagrero Ávila1,3%(33)2,3%(28)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%36%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%JAVÁ
Valladolid COV0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%64%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Carlos Torrejón Rubio0,0%(42)0,0%(42)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%CTR
Valladolid COV0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Javier Montiel Bonmatí1,0%(37)3,9%(21)0%20%20%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%JMB
Alicante UNIVERSIDAD_ALICANTE0%80%75%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Cayetano Estébañez Elguezabal0,5%(40)0,0%(42)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%97%CEE
Valladolid CDP-O0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Jesús Ignacio Barea Gonzalez2,6%(26)13,5%(7)0%0%14%0%33%0%0%66%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%JIBG
Ciudad Real MANZANARES-O0%88%86%0%67%93%0%33%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Dani Castellà Vancells0,0%(42)0,0%(42)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%DCV
Barcelona CAT-O0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%