Differens till ledartid Klunglöpning Sträckplaceringar Bommad tid per sträcka
Bomfri och bommad tid Prestationsindex Klungindex Man mot manLänk till den här sidan
Här visas bonusmaterial i form av åtta av de diagram- och tabellvyer som finns i WinSplits Pro. För varje tävling finns två slumpmässigt utvalda vyer tillgängliga. Övriga vyer är gråmarkerade och inte tillgängliga i WinSplits Online.
Klungindextabellen visar samlöpning, både på banan som helhet och per sträcka. Gröna celler representerar framdragning av andra löpare, medan röda celler represeterar hängning. Ju högre värden, desto framdragning respektive hängning. Dragindex och hängindex är mått som bör tolkas med viss försiktighet på sträcknivå då löpare i en klunga turas om att dra. Data i form av stämplingstider finns endast tillgängliga vid kontrollerna. Vad som händer däremellan är okänt. Mer information om dragindex och hängindex.
PlacNamnTidDragindexHängindex123456789101112M
Klubb(81)(92)(94)(84)(85)(97)(108)(87)(86)(88)(89)(91)(M)
1Megan Warnock9.070,0%(8)0,0%(8)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%MW
0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
2Emma Wilson10.170,0%(8)0,0%(8)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%EW
0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
3Emma Baird10.423,6%(6)6,1%(4)0%0%0%28%0%0%0%0%0%0%0%0%0%EB
0%0%0%48%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
4Lindsay Robertson12.383,4%(7)0,0%(8)0%0%0%0%0%0%0%27%0%0%0%0%0%LR
0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
5Laura Parkinson12.4915,1%(1)4,8%(5)0%0%0%0%0%0%0%0%0%39%0%100%100%LP
0%0%0%0%0%0%0%0%0%41%0%0%0%
6Jade Dowell14.444,4%(5)14,9%(1)0%0%0%35%0%0%0%0%0%0%0%0%0%JD
0%0%0%35%0%0%0%0%0%0%0%100%100%
7Laura Neville14.586,1%(4)3,6%(6)0%0%0%48%0%0%0%0%0%0%0%0%0%LN
0%0%0%28%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
8Siobhan Gebicke-Kerr15.309,0%(3)3,4%(7)0%0%0%0%72%42%0%0%0%0%0%0%0%SGK
0%0%0%0%0%0%0%27%0%0%0%0%0%
9Bethany Crosse17.540,0%(8)0,0%(8)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%BC
0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
10Natalie Young20.019,1%(2)8,9%(3)0%0%0%35%0%0%0%0%0%41%0%0%0%NY
0%0%0%35%0%0%0%0%0%39%0%0%0%
11Emily Wright24.220,0%(8)0,0%(8)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%EW
0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
12Beth Fraser28.040,0%(8)0,0%(8)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%BF
0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
13Kate Farman30.400,0%(8)9,0%(2)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%KF
0%0%0%0%72%42%0%0%0%0%0%0%0%
Lauren Wallis0,0%(8)0,0%(8)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%LW
0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Roanne Lilley0,0%(8)0,0%(8)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%RL
0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%