Hjelp for opplasting av strekktider

For at WinSplits Onlines database skal holdes oppdatert kreves at arrangører av orienteringsløp laster opp resultat- og strekktidsinformasjon. Hvordan går man som arrangør til verks for å gjøre det? Svaret på det og andre sørsmål gis på denne siden.

Hva trengs for å laste opp strekktider?

For norske arrangører vil det enkleste som regel være å laste opp resultater med strekktider til Eventor - Eventor vil da automatisk generere strekktider i WinSplits. Ellers må man ha benyttet seg av et løpsadmnistrativt system som er kompatibelt med WinSplits Online. Eller med andre ord: det løpsadministrative systemet må kunne produsere en eksportfil med resultat- og strekktidsdata i et format som WinSplits Online støtter. Denne filen lastes så opp via et vanlig nettskjema.

Hvilke løpsadministrative system og filformat støttes?

WinSplits Online er kompatibelt med de to dominerende løpsadministrative systemene på det svenske markedet:

Det er viktig at filen som genereres er i rett format. I filgenereringsguiden finnes informasjon om hvordan man genererer filer med OLA respektive Sport Softwares program. Hvis verken OLA eller Sport Softwares program har blitt brukt finnes likevel mulighet til å laste opp strekktidene. Da trengs en fil i et av disse formatene:

Mer informasjon om filformatene gis via respektive lenke ovenfor.

Jeg har generert en strekktidsfil. Hvordan går jeg videre?

Hvis strekktidsfilen er stor, eller om du har en treg internettoppkobling, begynner du helst med å komprimere strekktidsfilen i zip-format. Gå så til opplastingssiden og følg instruktionene som du får der. Du kommer til å guides gjennom en femtrinnsprosess, der valg av filformat, opplasting av fil, innskriving av løpsopplysninger og forhåndsvisning inngår.

Strekktidene fra vårt løp må korrigeres. Går det?

Ja, det går bra å erstatte tidligere opplastede strekktider, eller til og med fjerne dem fra databasen. Da trengs det løpsnummer og passord som ble gitt ved første opplasting. Vær altså nøye med å skrive ned disse opplysningene etter avsluttet opplasting! De fleste løps strekktider behøver faktiskt uppdateres etter den første opplastingen, selv om det ikke verker slik til å begynne med.

Jeg får en melding om at filen er i feil format. Hva gjør jeg?

Først og fremst: se til at din strekktidsfils format stemmer overens med det format du valgte i det første steget i opplastingen. Hvis formatet stemmer overens er filen sannsynligvis generert på feil måte. Har du fulgt anvisningene i filgenereringsguiden nøye? Pass også på at filen kommer direkte fra det løpsadministrative systemet, utan å ha blitt redigert i noe annet program etterpå. Hvis det fortsatt ikke fungerer, komprimer filen og send den med e-post til info@winsplits.se for feilanalyse.

Det går fint å laste opp filen, men når jag ser på strekktidene ser det merkelig ut. Hva er feil?

Se svaret på spørsmålet over.

<< Tilbake