Informasjon om filformat som WinSplits Online støtter

WinSplits Online støtter et antall ulike filformater for opplasting av strekktider. Hvis det løpsadministrative systemet ikke kan generere filer i noen av formatene nedenfor, meld fra til info@winsplits.se. For programutviklere som vil tilpasse sitt system til WinSplits Online anbefales IOF:s XML-format.

IOF XML

Det Internasjonalte orienteringsforbundets standardiserte XML-format for utveksling av orienteringsrelatert informasjon. Filer i dette format kan genereres med et antall løpsadministrative system, inkludert OLA, Emits eTiming (versjon 1.9.7.0 og senere), Brikkesys, samt Sport Softwares program fra og med 2003. Minimum følgende informasjon må finnes for hver løpar:

  • Navn
  • Klubb
  • Løperstatus
  • Starttid
  • Sluttid
  • Kodenummer og stemplingstider (relativt til starttiden) for samtlige poster i løperens løype (ved poster som løperen ikke stemplet står time-elementet tomt)

Eksempel på en fil i IOF:s XML-format >>
Nettsiden for IOFs XML-standard >>
Genrere en XML-fil med OLA >>
Generere en XML-fil med eTiming >>

Sport Software CSV

Kommaseparerte filer fra Sport Softwares programvare.

Eksempel på en fil i CSV-format >>
Generere en CSV-fil med Sport Softwares programvare >>

Pekka Pirilä HTML/XML

HTML- eller XML-filer fra det løpsadministrative system som er standard i Finland.

WinSplits Standard Tekst

Enkelt tekstformat for import av strekktidsdata. Dette formatet ble laget for tidligere versjoner av WinSplits og finnes fortsatt for bakoverkompabilitetens skyld.

Spesifikasjon for WinSplits Standard Tekst-formatet >>

Eksempel på en fil i WinSplits Standard Tekst-formatet >>

WinSplits SPL

WinSplits eget binære filformat. Brukere av det frittstående programmet WinSplits Pro kan generere og laste opp filer i SPL-formatet.

WinSplits nettside >>

Startsiden for opplasting av strekktider >>