Filgenereringsguiden

Her finnes informasjon om hvordan du genererer strekktidsfiler for opplasting med noen vanlige løpsadministrative system. Hvis det systemet du brukte ikke finnes her, meld fra til info@winsplits.se.

Generer en strekktidsfil med OLA >>
Generer en strekktidsfil med Sport Softwares programvare >>
Generer en strekktidsfil med Emits programvare eTiming >>


Generer en strekktidsfil med OLA

OLA er Svensk orienteringsforbunds løpsadministrative system. Her følger instruksjoner, illustrert med skjermbilder, for hvordan man genererer en strekktidsfil i XML-format med OLA versjon 3.0 og senere. Merk at eldre versjoner enn 3.0 ikke støttes!

1. Start OLA og velg Tävling > Efter tävling > Resultat > Eksporter resultat i trädstrukturen til vänster.
2. Vinduet Resultatinstälningar visas. Her er det viktig at du gjør riktig valg slik at strekktidsfilen får riktig format. Velg Kompletta resultat for Status, Ja for strekktider, og Nej for Klubben Online. Zip-komprimer gjerne filen for å minimere opplastingstiden. Se også skjermbildet nedenfor. Klikk OK for å gå vidare.
3. Gi filen et passende navn og lagre den på harddisken.
Generer en strekktidsfil med Sport Softwares programvare

Her følger instruksjoner, illustrert med skjermbilder, for hvordan man genererer en strekktidsfil i CSV-format med Sport Softwares programvare (OE20xx, MT20xx, OS20xx). Skkjermbildene er fra den svenske versjonen av OE2003, og det er ikke sikkert at det ser likadan ut i den versjonen du bruker. Prinsippet er likevel det samme i alle program.

1. Start det løpsadministrative systemet og velg Resultat i menyen Under tävlingsdagen.
2. Hvis du bruker MT20xx, se til at rett etappe er valgt. Øvrige innstillinger har ingen betydning her.
3. Se til at alle klasser i klasslisten er merket. Hvis du bruker OS20xx Sträckor per gaffling i gruppen Typ av rapport være avkrysset, ellers blir ikke resultatene lastet opp korrekt. I OE20xx og MT20xx velger du i steden Klasser. Klikk på OK-knappen for å gå vidare.
4. Nå vises ett vindu med løpets strekktider. Velg ASCII-fil i menyen.
5. Pass på at Teckenseparerade kolumner (CSV) er valgt, og at tab eller semikolon er skilletegn. Skriv inn et filnavn i avsatt tekstfelt og generer filen ved å klikke på OK.
6. Du må angi løpets nulltid ved opplastingen. Løpets nulltid finnes i vinduet som vises ved å velge Inställningar under menyen Tävling i hovedvinduet.


Generer en strekktidsfil med Emits programvare eTiming

Her følger instruksjoner, illustrert med skjermbilder, for hvordan man genererer en strekktidsfil i XML-format med Emits programvara eTiming fra og med versjon 1.9.7.0. Skärmbildene er fra denne versjonen, og det er ikke sikker det ser likedan ut i den versjonen du benytter. Prinsippet bør likevel være det samme i alle program.

1. Velg Arkiv > Lagre som > Klubben online strekktider i eTimings hovedmeny.
2. En dialog der du kan navngi filen vises. Døp filen til et passende navn navn og klikk OK.

Startsiden for opplasting av strekktider >>