Om WinSplits Online

WinSplits Online er en nettbasert informasjonstjeneste for visning av strekktider fra orienteringsløp. Tjenesten drives av Mats Troeng i samarbeid med Svensk orienteringsforbund. I dag bruker de aller fleste orienteringsløp elektronisk stemplings- og tidtakingssystem, vilket innebærer at løperne ved siden av selve sluttiden også får tilgang til strekktider mellom postene. Det gjør det mulig å gjøre utførlige analyser av løpene. WinSplits Online tilbyr strekktidslister som inneholder mer og tydligere informasjon enn de løpsadministrative systemenes lister. Dessuten er WinSplits Online idag Sveriges største allment tilgjengelige digitale resultatarkiv med strekktider fra over 2000 svenske og andre utenlandske løp.

Forskjellen mellom WinSplits Online og WinSplits Pro

Hva er WinSplits Online, og hva er WinSplits Pro? Finnes det noen forskjell? Kortfattet kan man si att WinSplits Online er en kostnadsfri nettjeneste for enklere strekktidsanalyser, mens WinSplits Pro er et betalingprogram for Windows som gir store muligheter til en mer dyptgående strekktidsanalyse ved hjelp av tabeller, diagrammer og avspillingsfunksjoner. I begge tilfeller ligger en og samme database med strekktider til grunn for analysen. Mer informasjon om WinSplits Pro finnes på WinSplits Pros nettside.

Hvordan kommer nye strekktider inn i databasen?

Det er løpsarrangørens ansvar (men ikke plikt) å laste opp strekktider til databasen. Opplastingen er enkel. Den gøres via en egen opplastingsnettside og går på et par minutter. Det som behøves er en strekktidsfil fra det løpsadministrative systemet som ble brukt til løpet. I filgenereringsguiden finnes mer informasjon om hvordan man lager strekktidsfiler for opplasting i de vanligste (svenske) løpsadministrative systemene. For norske brukere er nok det enkleste å laste opp resultatene til Eventor - da vil strekktidene automatisk bli lastet opp til WinSplits. Det sies ofte at informasjon er ferskvare, og dette gjelder i høyeste grad her. Planlegg derfor for å laste opp resultatene så snart som mulig etter avsluttet løp! Etter avsluttet opplasting får arrangøren en lenke til en side med det opplastede løpets strekktider. Denne lenken kan siden plaseres på arrangørens nettside.

WinSplits Online og Eventor

I framtiden kommer alle norske løps resultater til å bli lastet opp til Eventor, og derigjennom sikres at alle løp også kan analyseres i WinSplits, noe som for arrangør innebærer at kun én opplasting er nødvendig.

Hva gjør jeg hvis strekktidene fra et løp savnes?

Som nevnt er det arrangøren som er ansvarlig for opplastingen av strekktider. Personene bak WinSplits Online har ikke noe ansvar for å oppdatere databasen. Hvis strekktidene lar vente på seg kan du som løper ta kontakt med arrangøren og tipse om denne tjensten (evntuelt om opplasting til Eventor).

Er resultatene i WinSplits Online offisielle?

Nei. WinSplits Online kan ikke garantere at informasjonen som vises er den offisielle, men ambisjonen er naturligvis å presentera så korrekte opplysninger som mulig. Problem kan for eksempel oppstå når en elektronisk stemplingsenhet har sluttet å fungere og løperne godkjennes etter gransking av backuup-lapp (Emit) eller reservestempling (SI). I løpsresultater opplastet før juni 2003 ble disse løpere tolket som ikke godkjent, til tross for at de ble godkjent i de offisielle resultatene. Fra og med juni 2003 er dette problemet løst, og dermed er resultatene troverdige i større utstrekning.

Hvordan får jeg pene utskrifter?

Det er vanskelig å skrive ut brede html-tabeller, som strekktidslistene er oppbygd av, på en tilfredsstillende måte. Et tips kan være å velge den minste tekststørrelsen og endre skriverens utskriftsformat til liggende utskrift. I WinSplits Pro finnes store muligheter for å skreddersy utskrifter av strekktidslister.

Hvor er diagrammene?

Tidligere versjoner av WinSplits Online tilbød enklere diagrammer over visse strekktidsdata. I denne versjonen er diagrammene fjernet. Årsaken til dette er at diagrammene var ressurskrevende å generere, noe som belastet WinSplits Onlines server unødig hardt. For den diagramintresserte henvises til det kommersielle programmet WinSplits Pro.

Historie

Den første versjonen av strekktidsanalyseprogrammet, som senere ble WinSplits Pro, ble utviklet av Mats Troeng som et spesialarbeid på orienteringsgymnaset i Sandviken. Året var 1997. Året etter ble den første kommersielle versjonen av programmet ferdigstilt, og i mai 1999 så WinSplits Online dagens lys. Siden da har programmet og onlinetjenesten kommet i et antall nye versjoner, hele tiden med Mats Troeng som programutvikler.

Spørsmål og synspunkter

Spørsmål og synspunkter på WinSplits Online tas i mot per e-post på adressen info@winsplits.se.