Betala, men inte med kort

Om du inte vill eller kan betala över internet kan du betala via bankgiro. I detta fall tillkommer en serviceavgift på 120 SEK, och licensnyckeln levereras inte förrän betalning mottagits. Skicka din beställning med e-post till info@winsplits.se. Ange följande uppgifter:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Namn på licensinnehavaren (om annan än beställaren)

Om du vill uppgradera en tidigare köpt licens ska du också:

  • Ange att det är fråga om en licensuppgradering
  • Bifoga din licensfil (winsplits.lic)
  • Om licensfil saknas, ange den ungefärliga tidpunkten för ditt köp.

När beställningen har tagits emot kommer vi att kontakta dig med information om hur du ska betala.