Resultatfliken

Under resultatfliken visas resultatlistor från den aktuella tävlingen. Du kan välja att visa klass- eller klubbresultatlistor, och att sortera listorna efter olika egenskaper som t ex namn, klubb, placering, kilometertid och avstånd till segraren. Du navigerar snabbt mellan olika klasser och klubbar med hjälp av de länkar som finns listorna. Du kan också filtrera listorna så att endast vissa löpare visas, t ex löpare som placerat sig bland de tre bästa.

Resultatvyer

Det finns ett antal resultatvyer att välja mellan i flikverktygslisten. En vald resultatvy kan sedan redigeras genom att t ex ändra gruppering och kolumnbredder. Ändringar sparas och träder i kraft även nästa gång programmet körs.

Kolumner i resultatlistan

Vilka kolumner som visas i resultatlistan är beroende dels av vilka kolumner som är förbockade i listan Kolumner till vänster, och dels av den information som finns tillgänglig i sträcktidsfilen. Vissa tävlingar innehåller t ex inte uppgift om banlängd, vilket innebär att kilometertider inte kan visas.

Du kan sortera resultatlistan efter en viss kolumn genom att klicka på kolumnens rubrik. Klicka ytterligare en gång för att sortera i omvänd ordning. Får inte allt innehåll plats i en kolumn ändrar du bredden genom att klicka och dra med musen i kolumnrubrikens kant. Det går också att byta ordning på kolumnerna genom att dra en viss kolumn till en ny position, antingen i själva resultatlistan eller i listan Kolumner till vänster.

För vinnaren i varje klass visas relativa värden (Tid efter, Tid efter per kilometer och Tid efter (%)) som negativa tal. En segermarginal på 30 sekunder visas alltså som -0.30 i kolumnen Tid efter. Det innebär att segermarginalen framgår även då listan inte är sorterad efter klassresultat.

Gruppering

Gruppering innebär att resultatlistan delas in i grupper efter löparnas egenskaper. Det finns fyra typer av grupperingar: ingen gruppering, klass, klubb och land. Välj gruppering i listrutan Gruppera löparna efter till vänster, eller klicka på ett länkat klass-, klubb- eller landsnamn. Det sistnämnda alternativet är ett snabbt sätt att förflytta sig mellan olika grupperingar, t ex klass- och klubblistor. Du kan också gå till en viss grupp genom att välja gruppen i listrutan i flikverktygsfältet.

Varje grupp har en rubrikrad, där antalet löpare i gruppen framgår inom parentes. Om listan är filtrerad visas antalet filtrerade löpare och antal löpare totalt i gruppen inom parentes. Exempelvis innebär (13/27) att 13 löpare av totalt 27 i gruppen visas.

Filtrering

Inställningarna under Filtrering till vänster i fliken ger dig möjlighet att filtrera resultatlistan så att den endast inkluderar löpare som uppfyller vissa kriterier, t ex endast segrare eller löpare som sprungit snabbare än en viss kilometertid. Välj ett av de färdiga filtren i listrutan eller skapa dina egna kriterier i listan under.

Exempel: För att visa endast de löpare som är mindre än 10% efter segraren i respektive klass väljer du [egen filtrering], och sedan anger du Tid efter (%), <, 10% i listan.

Snabblänkar till andra flikar

När du är i klassresultatläge (dvs listrutan Gruppera löparna efter är satt till Klass) visas fem ikoner längst till höger i varje klassrubrikrad. Dessa ikoner tar dig snabbt vidare till visning av klassens sträcktider i de andra flikarna.

Ikon Funktion
Visar klassen i tabellfliken.
Visar klassen i diagramfliken.
Visar klassen i återuppspelningsfliken.
Visar klassen i man mot man-fliken.
Visar klassen i detaljerad info-fliken.

Högerklicksmeny

När du högerklickar med musen på en en löpare eller en grupprubrikrad visas en meny med kommandon som baseras på löparen eller gruppen. Här ges du möjlighet att ändra tävlingsdata för en löpare, eller att skapa en derivatbana baserad på aktuell löpare eller grupp.

Exempel: Högerklicka på en klassrubrikrad och välj Skapa bana med alla löpare med samma bana som [klassnamn]. En derivatbana som ger dig möjlighet att jämföra alla löpare med denna bana i tävlingen visas, vilket är användbart när många klasser har samma bana.

Skriv ut resultatlistan

Du kan skriva ut hela, markerade delar eller vissa sidor av resultatlistan på papper. Välj Arkiv > Utskrift eller Arkiv > Förhandsgranska i menyn eller klicka på knapparna respektive i huvudverktygsfältet.

Exportera resultatlistan

Välj Arkiv > Exportera flikinnehåll i menyn eller klicka på knappen i huvudverktygsfältet för att exportera resultatlistan i html- eller textformat.

Flikverktygsfält och kortkommandon

Ikon Funktion Kortkommando
Den valda resultatvyns namn visas i listrutan. Ctrl+, visar föregående vy, Ctrl+. visar nästa. Ctrl+, / Ctrl+.
Går till föregående grupp (d v s klass, klubb eller land) i resultatlistan om gruppering är aktiverad. Ctrl+Uppåtpil
Går till nästa grupp (d v s klass, klubb eller land) i resultatlistan om gruppering är aktiverad. Ctrl+Nedåtpil
Anger förstoringsnivå i procent för resultatlistan. Ctrl++ zoomar in, Ctrl+- zoomar ut, Ctrl+0 återställer till 100%. Ctrl+- / Ctrl++ / Ctrl+0
Fäller ihop alla grupper så att endast grupprubrikraderna visas.
Expanderar grupperna så att alla löpare visas.
Skiftar mellan att visa och dölja rubrikraderna för de grupper som inte innehåller några löpare.

Tips

  • Skapa en derivatbana baserad på två eller flera löpare och deras gemensamma sträckor genom att markera löparna (håll ner Ctrl och klicka) i listan och sedan välja Skapa anpassad klass med gemensamma sträckor för markerade löpare.
  • Du kan skapa en derivatbana som jämför en viss löpare med alla andra deltagare i tävlingen som hade åtminstone en gemensam sträcka. På det sättet ser du löparens sträckplaceringar i jämförelse med alla tävlingens deltagare. Högerklicka på önskad löpare och välj sedan Skapa bana baserad på [löparnamn] > Inkludera alla löpare i tävlingen som har åtminstone en sträcka gemensam.