PlNamnstr totstr totstr totstr totstr totstr totstr totstr totstr totstr totstr totstr totstr totstr totstr totstr totstr totstr totNamn
KlubbS-1 (75)1-2 (84)2-3 (41)3-4 (87)4-5 (85)5-6 (50)6-7 (113)7-8 (101)8-9 (115)9-10 (60)10-11 (128)11-12 (34)12-13 (46)13-14 (80)14-15 (102)15-16 (79)16-17 (100)17-MKlubb
1Martin Bellander-1:07.48-40.31-27.01-23.18-12.58-47.56-24.22-43.57-17.13-43.26-16.41-27.48-15.22-31.30-20.24-20.39-6.53-13.30Martin Bellander
Gustavsbergs OK 1-1:07.48-1:48.19-2:15.20-2:38.38-2:51.36-3:39.32-4:03.54-4:47.51-5:05.04-5:48.30-6:05.11-6:32.59-6:48.21-7:19.51-7:40.15-8:00.54-8:07.47-8:21.17Gustavsbergs OK 1
2Jonas Eklund-1:07.43-40.29-26.58-23.17-12.58-47.52-24.20-43.55-17.11-43.23-16.40-27.46-15.21-31.29-20.22-20.37-6.53-13.29Jonas Eklund
OK Rodhen 1-1:07.43-1:48.12-2:15.10-2:38.27-2:51.25-3:39.17-4:03.37-4:47.32-5:04.43-5:48.06-6:04.46-6:32.32-6:47.53-7:19.22-7:39.44-8:00.21-8:07.14-8:20.43OK Rodhen 1
3Anders Lindeborg-1:07.29-40.19-26.53-23.12-12.55-47.42-24.15-43.45-17.08-43.14-16.36-27.41-15.17-31.22-20.17-20.34-6.51-13.26Anders Lindeborg
OK Grip-1:07.29-1:47.48-2:14.41-2:37.53-2:50.48-3:38.30-4:02.45-4:46.30-5:03.38-5:46.52-6:03.28-6:31.09-6:46.26-7:17.48-7:38.05-7:58.39-8:05.30-8:18.56OK Grip
4Martin Lampinen-1:07.28-40.19-26.53-23.12-12.54-47.42-24.15-43.44-17.08-43.13-16.36-27.41-15.17-31.21-20.18-20.33-6.51-13.26Martin Lampinen
Södertälje Nykvarn Orient 3-1:07.28-1:47.47-2:14.40-2:37.52-2:50.46-3:38.28-4:02.43-4:46.27-5:03.35-5:46.48-6:03.24-6:31.05-6:46.22-7:17.43-7:38.01-7:58.34-8:05.25-8:18.51Södertälje Nykvarn Orient 3
5Christoffer Ohlsson-1:07.27-40.19-26.52-23.11-12.55-47.41-24.14-43.44-17.08-43.12-16.36-27.40-15.17-31.21-20.17-20.33-6.51-13.26Christoffer Ohlsson
Uddevalla OK-1:07.27-1:47.46-2:14.38-2:37.49-2:50.44-3:38.25-4:02.39-4:46.23-5:03.31-5:46.43-6:03.19-6:30.59-6:46.16-7:17.37-7:37.54-7:58.27-8:05.18-8:18.44Uddevalla OK
6Skinnari Juha-1:07.25-40.17-26.51-23.11-12.54-47.39-24.14-43.42-17.07-43.11-16.35-27.39-15.16-31.20-20.17-20.32-6.51-13.25Skinnari Juha
Pihkaniskat 1-1:07.25-1:47.42-2:14.33-2:37.44-2:50.38-3:38.17-4:02.31-4:46.13-5:03.20-5:46.31-6:03.06-6:30.45-6:46.01-7:17.21-7:37.38-7:58.10-8:05.01-8:18.26Pihkaniskat 1
7Johan Karlsson-1:07.23-40.16-26.51-23.10-12.53-47.39-24.12-43.42-17.06-43.10-16.35-27.38-15.16-31.19-20.16-20.32-6.50-13.25Johan Karlsson
OK Tor-1:07.23-1:47.39-2:14.30-2:37.40-2:50.33-3:38.12-4:02.24-4:46.06-5:03.12-5:46.22-6:02.57-6:30.35-6:45.51-7:17.10-7:37.26-7:57.58-8:04.48-8:18.13OK Tor
8Arvid Våg-1:07.15-40.11-26.48-23.07-12.52-47.33-24.10-43.36-17.04-43.05-16.33-27.35-15.14-31.15-20.14-20.29-6.50-13.23Arvid Våg
Lerums SOK-1:07.15-1:47.26-2:14.14-2:37.21-2:50.13-3:37.46-4:01.56-4:45.32-5:02.36-5:45.41-6:02.14-6:29.49-6:45.03-7:16.18-7:36.32-7:57.01-8:03.51-8:17.14Lerums SOK
9Ferdinand Gassner-1:07.15-40.11-26.48-23.07-12.52-47.32-24.10-43.36-17.05-43.04-16.33-27.35-15.14-31.15-20.14-20.29-6.50-13.23Ferdinand Gassner
Naturfreunde Wien-1:07.15-1:47.26-2:14.14-2:37.21-2:50.13-3:37.45-4:01.55-4:45.31-5:02.36-5:45.40-6:02.13-6:29.48-6:45.02-7:16.17-7:36.31-7:57.00-8:03.50-8:17.13Naturfreunde Wien
10Kasper Snickars-1:07.14-40.11-26.47-23.06-12.52-47.32-24.10-43.35-17.04-43.04-16.33-27.34-15.14-31.15-20.13-20.29-6.50-13.23Kasper Snickars
OK Orient 2-1:07.14-1:47.25-2:14.12-2:37.18-2:50.10-3:37.42-4:01.52-4:45.27-5:02.31-5:45.35-6:02.08-6:29.42-6:44.56-7:16.11-7:36.24-7:56.53-8:03.43-8:17.06OK Orient 2
11Torben Malm-1:07.13-40.11-26.47-23.06-12.52-47.31-24.10-43.35-17.04-43.04-16.32-27.34-15.14-31.15-20.13-20.28-6.50-13.23Torben Malm
Garphyttans IF-1:07.13-1:47.24-2:14.11-2:37.17-2:50.09-3:37.40-4:01.50-4:45.25-5:02.29-5:45.33-6:02.05-6:29.39-6:44.53-7:16.08-7:36.21-7:56.49-8:03.39-8:17.02Garphyttans IF
12Max Ryabkin-1:07.11-40.09-26.46-23.06-12.51-47.30-24.09-43.33-17.04-43.02-16.32-27.33-15.13-31.14-20.12-20.28-6.50-13.22Max Ryabkin
Hellas Orientering 2-1:07.11-1:47.20-2:14.06-2:37.12-2:50.03-3:37.33-4:01.42-4:45.15-5:02.19-5:45.21-6:01.53-6:29.26-6:44.39-7:15.53-7:36.05-7:56.33-8:03.23-8:16.45Hellas Orientering 2
13David A Skantze-1:07.10-40.08-26.46-23.05-12.51-47.29-24.08-43.33-17.03-43.01-16.32-27.33-15.13-31.13-20.12-20.28-6.49-13.22David A Skantze
Järla Orientering 3-1:07.10-1:47.18-2:14.04-2:37.09-2:50.00-3:37.29-4:01.37-4:45.10-5:02.13-5:45.14-6:01.46-6:29.19-6:44.32-7:15.45-7:35.57-7:56.25-8:03.14-8:16.36Järla Orientering 3
14Andreas Åbacka-1:07.08-40.07-26.45-23.04-12.51-47.27-24.08-43.31-17.03-43.00-16.31-27.32-15.13-31.12-20.11-20.27-6.49-13.22Andreas Åbacka
OK Botnia 1-1:07.08-1:47.15-2:14.00-2:37.04-2:49.55-3:37.22-4:01.30-4:45.01-5:02.04-5:45.04-6:01.35-6:29.07-6:44.20-7:15.32-7:35.43-7:56.10-8:02.59-8:16.21OK Botnia 1
15Måns Bränneby-1:07.07-40.06-26.44-23.05-12.50-47.27-24.07-43.31-17.02-42.59-16.31-27.32-15.12-31.12-20.11-20.26-6.49-13.22Måns Bränneby
OK Kolmården 1-1:07.07-1:47.13-2:13.57-2:37.02-2:49.52-3:37.19-4:01.26-4:44.57-5:01.59-5:44.58-6:01.29-6:29.01-6:44.13-7:15.25-7:35.36-7:56.02-8:02.51-8:16.13OK Kolmården 1
16Hermanni Willman-1:07.06-40.06-26.44-23.03-12.51-47.26-24.07-43.30-17.02-42.59-16.30-27.31-15.12-31.11-20.11-20.27-6.49-13.21Hermanni Willman
Rastikarhut-1:07.06-1:47.12-2:13.56-2:36.59-2:49.50-3:37.16-4:01.23-4:44.53-5:01.55-5:44.54-6:01.24-6:28.55-6:44.07-7:15.18-7:35.29-7:55.56-8:02.45-8:16.06Rastikarhut
17Mats-Erik Malmberg-1:07.04-40.05-26.44-23.03-12.50-47.25-24.06-43.29-17.02-42.58-16.30-27.31-15.11-31.11-20.10-20.26-6.49-13.21Mats-Erik Malmberg
Ankarsrums OK-1:07.04-1:47.09-2:13.53-2:36.56-2:49.46-3:37.11-4:01.17-4:44.46-5:01.48-5:44.46-6:01.16-6:28.47-6:43.58-7:15.09-7:35.19-7:55.45-8:02.34-8:15.55Ankarsrums OK
18Jens Perus-1:06.59-40.02-26.41-23.01-12.49-47.22-24.04-43.25-17.01-42.54-16.29-27.28-15.11-31.08-20.08-20.25-6.48-13.20Jens Perus
Närpes OK-1:06.59-1:47.01-2:13.42-2:36.43-2:49.32-3:36.54-4:00.58-4:44.23-5:01.24-5:44.18-6:00.47-6:28.15-6:43.26-7:14.34-7:34.42-7:55.07-8:01.55-8:15.15Närpes OK
19Mattias Zackrisson-1:06.56-40.00-26.40-23.01-12.49-47.19-24.03-43.24-17.00-42.52-16.29-27.27-15.09-31.07-20.08-20.24-6.47-13.20Mattias Zackrisson
OK Roxen 1-1:06.56-1:46.56-2:13.36-2:36.37-2:49.26-3:36.45-4:00.48-4:44.12-5:01.12-5:44.04-6:00.33-6:28.00-6:43.09-7:14.16-7:34.24-7:54.48-8:01.35-8:14.55OK Roxen 1
20Tomas Johansson-1:06.55-40.00-26.40-23.00-12.48-47.19-24.03-43.23-16.59-42.52-16.28-27.27-15.10-31.06-20.08-20.23-6.48-13.19Tomas Johansson
Vänersborgs SK 2-1:06.55-1:46.55-2:13.35-2:36.35-2:49.23-3:36.42-4:00.45-4:44.08-5:01.07-5:43.59-6:00.27-6:27.54-6:43.04-7:14.10-7:34.18-7:54.41-8:01.29-8:14.48Vänersborgs SK 2
21Michael Hertin-1:06.55-39.59-26.40-23.00-12.48-47.19-24.03-43.23-16.59-42.52-16.28-27.27-15.09-31.06-20.08-20.23-6.48-13.19Michael Hertin
Västerviks OK-1:06.55-1:46.54-2:13.34-2:36.34-2:49.22-3:36.41-4:00.44-4:44.07-5:01.06-5:43.58-6:00.26-6:27.53-6:43.02-7:14.08-7:34.16-7:54.39-8:01.27-8:14.46Västerviks OK
22Anders Jonsson-1:06.52-39.58-26.39-22.59-12.48-47.16-24.02-43.21-16.59-42.50-16.27-27.26-15.09-31.05-20.06-20.23-6.47-13.19Anders Jonsson
Skattkärrs IF-1:06.52-1:46.50-2:13.29-2:36.28-2:49.16-3:36.32-4:00.34-4:43.55-5:00.54-5:43.44-6:00.11-6:27.37-6:42.46-7:13.51-7:33.57-7:54.20-8:01.07-8:14.26Skattkärrs IF
23Henrik Sundblom-1:06.49-39.56-26.38-22.58-12.47-47.14-24.01-43.20-16.58-42.48-16.26-27.25-15.08-31.03-20.06-20.22-6.47-13.18Henrik Sundblom
Rånäs OK-1:06.49-1:46.45-2:13.23-2:36.21-2:49.08-3:36.22-4:00.23-4:43.43-5:00.41-5:43.29-5:59.55-6:27.20-6:42.28-7:13.31-7:33.37-7:53.59-8:00.46-8:14.04Rånäs OK
24Niklas Hedberg-1:06.48-39.56-26.37-22.57-12.48-47.13-24.01-43.19-16.57-42.48-16.26-27.24-15.08-31.03-20.06-20.21-6.47-13.18Niklas Hedberg
Gävle OK 2-1:06.48-1:46.44-2:13.21-2:36.18-2:49.06-3:36.19-4:00.20-4:43.39-5:00.36-5:43.24-5:59.50-6:27.14-6:42.22-7:13.25-7:33.31-7:53.52-8:00.39-8:13.57Gävle OK 2
25Lars-Åke Dickfors-1:06.47-39.54-26.37-22.57-12.47-47.13-23.59-43.18-16.58-42.46-16.26-27.24-15.07-31.03-20.05-20.20-6.47-13.18Lars-Åke Dickfors
Avesta OK 1-1:06.47-1:46.41-2:13.18-2:36.15-2:49.02-3:36.15-4:00.14-4:43.32-5:00.30-5:43.16-5:59.42-6:27.06-6:42.13-7:13.16-7:33.21-7:53.41-8:00.28-8:13.46Avesta OK 1
25Björn Hannrup-1:06.47-39.54-26.37-22.57-12.47-47.13-23.59-43.18-16.58-42.46-16.26-27.24-15.07-31.03-20.05-20.20-6.47-13.18Björn Hannrup
IF Thor 2-1:06.47-1:46.41-2:13.18-2:36.15-2:49.02-3:36.15-4:00.14-4:43.32-5:00.30-5:43.16-5:59.42-6:27.06-6:42.13-7:13.16-7:33.21-7:53.41-8:00.28-8:13.46IF Thor 2
27Håkon Håversen-1:06.45-39.53-26.36-22.56-12.47-47.11-23.59-43.17-16.57-42.45-16.25-27.23-15.07-31.01-20.05-20.20-6.47-13.17Håkon Håversen
Østmarka OK-1:06.45-1:46.38-2:13.14-2:36.10-2:48.57-3:36.08-4:00.07-4:43.24-5:00.21-5:43.06-5:59.31-6:26.54-6:42.01-7:13.02-7:33.07-7:53.27-8:00.14-8:13.31Østmarka OK
28Jan Johansson-1:06.42-39.51-26.34-22.56-12.46-47.08-23.58-43.15-16.56-42.43-16.25-27.21-15.06-31.00-20.04-20.19-6.46-13.17Jan Johansson
Björkfors GoIF-1:06.42-1:46.33-2:13.07-2:36.03-2:48.49-3:35.57-3:59.55-4:43.10-5:00.06-5:42.49-5:59.14-6:26.35-6:41.41-7:12.41-7:32.45-7:53.04-7:59.50-8:13.07Björkfors GoIF
29Johan Engström-1:06.41-39.51-26.34-22.55-12.46-47.08-23.58-43.14-16.56-42.43-16.24-27.21-15.06-31.00-20.03-20.19-6.47-13.16Johan Engström
Alfta-Ösa OK-1:06.41-1:46.32-2:13.06-2:36.01-2:48.47-3:35.55-3:59.53-4:43.07-5:00.03-5:42.46-5:59.10-6:26.31-6:41.37-7:12.37-7:32.40-7:52.59-7:59.46-8:13.02Alfta-Ösa OK
30Olof Persson-1:06.31-39.45-26.30-22.52-12.44-47.02-23.54-43.08-16.53-42.37-16.22-27.17-15.04-30.55-20.00-20.16-6.45-13.15Olof Persson
Gotland 3-1:06.31-1:46.16-2:12.46-2:35.38-2:48.22-3:35.24-3:59.18-4:42.26-4:59.19-5:41.56-5:58.18-6:25.35-6:40.39-7:11.34-7:31.34-7:51.50-7:58.35-8:11.50Gotland 3
31Mattias Enebjörk-1:06.31-39.44-26.30-22.52-12.43-47.02-23.54-43.07-16.53-42.36-16.22-27.17-15.04-30.54-20.01-20.15-6.46-13.14Mattias Enebjörk
Skogslöparna / Hägglunds IoFK-1:06.31-1:46.15-2:12.45-2:35.37-2:48.20-3:35.22-3:59.16-4:42.23-4:59.16-5:41.52-5:58.14-6:25.31-6:40.35-7:11.29-7:31.30-7:51.45-7:58.31-8:11.45Skogslöparna / Hägglunds IoFK
32Ville Pasanen-1:06.23-39.40-26.27-22.49-12.42-46.56-23.51-43.03-16.51-42.31-16.20-27.14-15.02-30.51-19.58-20.14-6.44-13.13Ville Pasanen
Pargas IF 2-1:06.23-1:46.03-2:12.30-2:35.19-2:48.01-3:34.57-3:58.48-4:41.51-4:58.42-5:41.13-5:57.33-6:24.47-6:39.49-7:10.40-7:30.38-7:50.52-7:57.36-8:10.49Pargas IF 2
33Toni Vuorinen-1:06.22-39.40-26.26-22.49-12.42-46.55-23.51-43.02-16.51-42.30-16.20-27.13-15.02-30.51-19.58-20.13-6.44-13.13Toni Vuorinen
Espoon Suunta 2-1:06.22-1:46.02-2:12.28-2:35.17-2:47.59-3:34.54-3:58.45-4:41.47-4:58.38-5:41.08-5:57.28-6:24.41-6:39.43-7:10.34-7:30.32-7:50.45-7:57.29-8:10.42Espoon Suunta 2
34Edvin Tjernlund-1:06.22-39.39-26.27-22.48-12.43-46.55-23.50-43.02-16.51-42.31-16.19-27.14-15.02-30.50-19.58-20.13-6.44-13.13Edvin Tjernlund
Tullinge SK 4-1:06.22-1:46.01-2:12.28-2:35.16-2:47.59-3:34.54-3:58.44-4:41.46-4:58.37-5:41.08-5:57.27-6:24.41-6:39.43-7:10.33-7:30.31-7:50.44-7:57.28-8:10.41Tullinge SK 4
35Timo Reinikka-1:06.17-39.36-26.25-22.46-12.42-46.51-23.49-42.58-16.50-42.27-16.19-27.11-15.01-30.48-19.56-20.11-6.44-13.12Timo Reinikka
Vaasan Suunnistajat-1:06.17-1:45.53-2:12.18-2:35.04-2:47.46-3:34.37-3:58.26-4:41.24-4:58.14-5:40.41-5:57.00-6:24.11-6:39.12-7:10.00-7:29.56-7:50.07-7:56.51-8:10.03Vaasan Suunnistajat
36David Däldehög-1:06.14-39.35-26.23-22.46-12.41-46.50-23.48-42.56-16.49-42.26-16.18-27.10-15.00-30.47-19.56-20.10-6.44-13.11David Däldehög
Forsa OK/Hudiksvalls OK/OK Del-1:06.14-1:45.49-2:12.12-2:34.58-2:47.39-3:34.29-3:58.17-4:41.13-4:58.02-5:40.28-5:56.46-6:23.56-6:38.56-7:09.43-7:29.39-7:49.49-7:56.33-8:09.44Forsa OK/Hudiksvalls OK/OK Del
37Mats Käll-1:06.14-39.35-26.23-22.46-12.40-46.50-23.48-42.56-16.49-42.26-16.17-27.10-15.00-30.48-19.55-20.10-6.44-13.11Mats Käll
Tumba-Mälarhöjden OK 2-1:06.14-1:45.49-2:12.12-2:34.58-2:47.38-3:34.28-3:58.16-4:41.12-4:58.01-5:40.27-5:56.44-6:23.54-6:38.54-7:09.42-7:29.37-7:49.47-7:56.31-8:09.42Tumba-Mälarhöjden OK 2
38Christer Broström-1:06.03-39.29-26.19-22.42-12.39-46.42-23.44-42.49-16.47-42.18-16.16-27.05-14.58-30.42-19.52-20.08-6.42-13.09Christer Broström
OK Denseln 3-1:06.03-1:45.32-2:11.51-2:34.33-2:47.12-3:33.54-3:57.38-4:40.27-4:57.14-5:39.32-5:55.48-6:22.53-6:37.51-7:08.33-7:28.25-7:48.33-7:55.15-8:08.24OK Denseln 3
39Jyrki Nieminen-1:06.00-39.26-26.17-22.41-12.38-46.39-23.43-42.47-16.46-42.16-16.14-27.04-14.57-30.41-19.50-20.07-6.42-13.08Jyrki Nieminen
Lounais-Hämeen Rasti-1:06.00-1:45.26-2:11.43-2:34.24-2:47.02-3:33.41-3:57.24-4:40.11-4:56.57-5:39.13-5:55.27-6:22.31-6:37.28-7:08.09-7:27.59-7:48.06-7:54.48-8:07.56Lounais-Hämeen Rasti
40Anders Lundqvist-1:05.42-39.16-26.11-22.35-12.34-46.27-23.37-42.36-16.41-42.05-16.10-26.57-14.53-30.32-19.46-20.01-6.40-13.05Anders Lundqvist
Sundbybergs IK 3-1:05.42-1:44.58-2:11.09-2:33.44-2:46.18-3:32.45-3:56.22-4:38.58-4:55.39-5:37.44-5:53.54-6:20.51-6:35.44-7:06.16-7:26.02-7:46.03-7:52.43-8:05.48Sundbybergs IK 3
41Emil Jansson-1:05.20-39.03-26.01-22.28-12.30-46.11-23.29-42.21-16.35-41.51-16.05-26.47-14.48-30.22-19.39-19.55-6.38-13.00Emil Jansson
OK Rodhen 2-1:05.20-1:44.23-2:10.24-2:32.52-2:45.22-3:31.33-3:55.02-4:37.23-4:53.58-5:35.49-5:51.54-6:18.41-6:33.29-7:03.51-7:23.30-7:43.25-7:50.03-8:03.03OK Rodhen 2
42andreas andersson-1:05.11-38.57-25.58-22.24-12.28-46.05-23.25-42.16-16.33-41.45-16.02-26.44-14.46-30.18-19.36-19.51-6.37-12.59andreas andersson
HAIF/ROTO/OKK/KSK/UIS/ISK-1:05.11-1:44.08-2:10.06-2:32.30-2:44.58-3:31.03-3:54.28-4:36.44-4:53.17-5:35.02-5:51.04-6:17.48-6:32.34-7:02.52-7:22.28-7:42.19-7:48.56-8:01.55HAIF/ROTO/OKK/KSK/UIS/ISK
43Johan Olofsson-1:05.07-38.55-25.57-22.23-12.28-46.02-23.24-42.13-16.32-41.43-16.01-26.43-14.45-30.16-19.35-19.50-6.37-12.58Johan Olofsson
OK Skogshjortarna 2-1:05.07-1:44.02-2:09.59-2:32.22-2:44.50-3:30.52-3:54.16-4:36.29-4:53.01-5:34.44-5:50.45-6:17.28-6:32.13-7:02.29-7:22.04-7:41.54-7:48.31-8:01.29OK Skogshjortarna 2
44Olov Gohde-1:04.44-38.40-25.48-22.14-12.24-45.45-23.16-41.58-16.26-41.27-15.56-26.33-14.39-30.05-19.28-19.44-6.34-12.53Olov Gohde
Dalaportens OL 2-1:04.44-1:43.24-2:09.12-2:31.26-2:43.50-3:29.35-3:52.51-4:34.49-4:51.15-5:32.42-5:48.38-6:15.11-6:29.50-6:59.55-7:19.23-7:39.07-7:45.41-7:58.34Dalaportens OL 2
45Sami Välimaa-1:04.09-38.21-25.33-22.03-12.17-45.21-23.03-41.36-16.17-41.06-15.47-26.18-14.32-29.50-19.17-19.33-6.31-12.46Sami Välimaa
Tampereen Pyrintö 4-1:04.09-1:42.30-2:08.03-2:30.06-2:42.23-3:27.44-3:50.47-4:32.23-4:48.40-5:29.46-5:45.33-6:11.51-6:26.23-6:56.13-7:15.30-7:35.03-7:41.34-7:54.20Tampereen Pyrintö 4
46Mats Haldin4.162.331.472.390.493.011.322.561.053.001.101.451.001.591.171.180.300.53Mats Haldin
Halden SK 14.166.498.3611.1512.0415.0516.3719.3320.3823.3824.4826.3327.3329.3230.4932.0732.3733.30Halden SK 1
47Florian Howald4.292.361.511.330.573.131.392.551.082.521.031.531.042.141.231.210.310.58Florian Howald
Tampereen Pyrintö 14.297.058.5610.2911.2614.3916.1819.1320.2123.1324.1626.0927.1329.2730.5032.1132.4233.40Tampereen Pyrintö 1
48Gernot Kerschbaumer4.472.361.451.341.013.081.372.531.112.581.051.551.022.121.201.180.300.54Gernot Kerschbaumer
Pan-Kristianstad4.477.239.0810.4211.4314.5116.2819.2120.3223.3024.3526.3027.3229.4431.0432.2232.5233.46Pan-Kristianstad
49Torgeir Nørbech4.382.411.421.351.013.141.363.001.112.531.041.521.032.171.251.200.300.55Torgeir Nørbech
IL Tyrving 14.387.199.0110.3611.3714.5116.2719.2720.3823.3124.3526.2727.3029.4731.1232.3233.0233.57IL Tyrving 1
50Olle Kalered4.362.371.471.321.073.171.322.511.093.171.141.521.002.011.211.200.300.56Olle Kalered
OK Denseln 14.367.139.0010.3211.3914.5616.2819.1920.2823.4524.5926.5127.5129.5231.1332.3333.0333.59OK Denseln 1
51Johannes Pohjala4.422.341.501.321.013.271.322.461.083.301.121.511.012.021.251.200.280.57Johannes Pohjala
Hiisirasti4.427.169.0610.3811.3915.0616.3819.2420.3224.0225.1427.0528.0630.0831.3332.5333.2134.18Hiisirasti
52Mansner Victor4.413.261.541.331.013.111.363.011.082.441.061.551.012.071.301.290.310.53Mansner Victor
IF Sibbo-Vargarna 14.418.0710.0111.3412.3515.4617.2220.2321.3124.1525.2127.1628.1730.2431.5433.2333.5434.47IF Sibbo-Vargarna 1
53Kristo Heinmann4.302.421.511.361.113.141.393.071.123.231.121.591.022.121.331.280.280.55Kristo Heinmann
Kangasala SK 14.307.129.0310.3911.5015.0416.4319.5021.0224.2525.3727.3628.3830.5032.2333.5134.1935.14Kangasala SK 1
53Jonas Nordström4.212.401.501.300.583.521.362.561.053.411.151.571.032.061.291.280.300.57Jonas Nordström
Tullinge SK 14.217.018.5110.2111.1915.1116.4719.4320.4824.2925.4427.4128.4430.5032.1933.4734.1735.14Tullinge SK 1
55Erik Johansson5.452.452.031.311.023.101.362.491.062.561.182.050.592.041.301.280.320.54Erik Johansson
Göteborg-Majorna OK 15.458.3010.3312.0413.0616.1617.5220.4121.4724.4326.0128.0629.0531.0932.3934.0734.3935.33Göteborg-Majorna OK 1
56Jonas Bäckström4.302.351.511.361.063.291.403.141.103.271.111.581.052.161.331.280.300.55Jonas Bäckström
Korsnäs IF OK4.307.058.5610.3211.3815.0716.4720.0121.1124.3825.4927.4728.5231.0832.4134.0934.3935.34Korsnäs IF OK
57Filip Dahlgren5.382.442.031.330.573.021.432.491.123.041.252.031.002.091.251.270.300.55Filip Dahlgren
IFK Lidingö SOK 15.388.2210.2511.5812.5515.5717.4020.2921.4124.4526.1028.1329.1331.2232.4734.1434.4435.39IFK Lidingö SOK 1
58Vili Niemi5.362.491.571.340.573.061.432.521.113.021.212.040.592.071.291.300.320.58Vili Niemi
Rajamäen Rykmentti 15.368.2510.2211.5612.5315.5917.4220.3421.4524.4726.0828.1229.1131.1832.4734.1734.4935.47Rajamäen Rykmentti 1
59Daniel Attås5.392.481.511.280.533.121.542.511.103.021.232.040.592.061.291.300.301.00Daniel Attås
OK Tisaren 15.398.2710.1811.4612.3915.5117.4520.3621.4624.4826.1128.1529.1431.2032.4934.1934.4935.49OK Tisaren 1
60Tuomas Kari5.202.401.521.391.073.181.423.021.093.271.102.011.012.131.351.260.260.58Tuomas Kari
Angelniemen Ankkuri 15.208.009.5211.3112.3815.5617.3820.4021.4925.1626.2628.2729.2831.4133.1634.4235.0836.06Angelniemen Ankkuri 1
61Oskar Sjöberg5.232.431.531.370.563.181.482.551.113.061.232.061.002.191.271.360.320.55Oskar Sjöberg
OK Linné 15.238.069.5911.3612.3215.5017.3820.3321.4424.5026.1328.1929.1931.3833.0534.4135.1336.08OK Linné 1
61David Brichill-Jones5.362.481.561.400.593.131.452.531.172.591.212.000.592.141.261.380.310.53David Brichill-Jones
Rasti-Kurikka5.368.2410.2012.0012.5916.1217.5720.5022.0725.0626.2728.2729.2631.4033.0634.4435.1536.08Rasti-Kurikka
63Karl-Johan Westberg5.452.412.021.361.053.141.472.571.142.541.192.020.592.131.251.330.320.54Karl-Johan Westberg
OK Tranan5.458.2610.2812.0413.0916.2318.1021.0722.2125.1526.3428.3629.3531.4833.1334.4635.1836.12OK Tranan
64Daniel Stenlund5.462.471.591.370.583.161.442.551.182.521.212.011.002.161.251.340.310.54Daniel Stenlund
Paimion Rasti 15.468.3310.3212.0913.0716.2318.0721.0222.2025.1226.3328.3429.3431.5033.1534.4935.2036.14Paimion Rasti 1
65Leonid Novikov5.482.421.591.370.573.181.423.011.142.561.172.021.012.111.251.320.331.01Leonid Novikov
Delta 15.488.3010.2912.0613.0316.2118.0321.0422.1825.1426.3128.3329.3431.4533.1034.4235.1536.16Delta 1
66Ola Brönnheden4.523.011.591.371.213.122.203.041.183.241.041.541.022.151.391.370.300.55Ola Brönnheden
Nyköpings OK 14.527.539.5211.2912.5016.0218.2221.2622.4426.0827.1229.0630.0832.2334.0235.3936.0937.04Nyköpings OK 1
67Rudolfs Zernis4.492.391.541.391.523.201.383.141.113.331.072.031.072.201.421.270.291.01Rudolfs Zernis
Ärla IF 14.497.289.2211.0112.5316.1317.5121.0522.1625.4926.5628.5930.0632.2634.0835.3536.0437.05Ärla IF 1
67Kalle Johansson5.572.452.011.410.573.301.422.521.133.161.132.011.012.311.321.330.290.51Kalle Johansson
Halmstad OK5.578.4210.4312.2413.2116.5118.3321.2522.3825.5427.0729.0830.0932.4034.1235.4536.1437.05Halmstad OK
69Gustav Eklöf4.512.431.591.381.004.221.403.031.113.531.092.001.042.121.301.230.320.57Gustav Eklöf
Ulricehamns OK4.517.349.3311.1112.1116.3318.1321.1622.2726.2027.2929.2930.3332.4534.1535.3836.1037.07Ulricehamns OK
70Henric Brohede4.532.501.561.381.083.221.453.531.203.031.112.101.052.281.211.280.321.06Henric Brohede
OK Tyr 14.537.439.3911.1712.2515.4717.3221.2522.4525.4826.5929.0930.1432.4234.0335.3136.0337.09OK Tyr 1
71Dima Nakonechnyy5.342.411.581.480.554.051.412.531.163.161.161.591.022.191.341.310.300.55Dima Nakonechnyy
Angelniemen Ankkuri 25.348.1510.1312.0112.5617.0118.4221.3522.5126.0727.2329.2230.2432.4334.1735.4836.1837.13Angelniemen Ankkuri 2
72Martti Siikaluoma6.012.511.491.380.583.471.522.591.153.191.101.571.002.171.281.280.300.57Martti Siikaluoma
Vehkalahden Veikot6.018.5210.4112.1913.1717.0418.5621.5523.1026.2927.3929.3630.3632.5334.2135.4936.1937.16Vehkalahden Veikot
73Oskar Stensson-Bohman4.562.541.591.391.213.192.103.071.173.161.112.041.112.131.331.340.341.03Oskar Stensson-Bohman
Nybro OK4.567.509.4911.2812.4916.0818.1821.2522.4225.5827.0929.1330.2432.3734.1035.4436.1837.21Nybro OK
74Sund Otto5.422.522.041.510.573.321.482.561.163.221.092.020.582.231.321.320.320.56Sund Otto
IF Femman 15.428.3410.3812.2913.2616.5818.4621.4222.5826.2027.2929.3130.2932.5234.2435.5636.2837.24IF Femman 1
75Joel Francén6.022.542.041.341.013.191.463.011.143.211.092.030.592.261.351.340.300.56Joel Francén
Tjällmo-Godegårds OK6.028.5611.0012.3413.3516.5418.4021.4122.5526.1627.2529.2830.2732.5334.2836.0236.3237.28Tjällmo-Godegårds OK
76Per Eklöf5.562.481.551.420.583.242.013.031.153.181.102.031.042.261.321.320.321.01Per Eklöf
KFUM Örebro OK 15.568.4410.3912.2113.1916.4318.4421.4723.0226.2027.3029.3330.3733.0334.3536.0736.3937.40KFUM Örebro OK 1
76Edivn Karlsson5.362.532.051.410.583.371.472.571.123.251.112.071.032.271.311.340.321.04Edivn Karlsson
OK Denseln 25.368.2910.3412.1513.1316.5018.3721.3422.4626.1127.2229.2930.3232.5934.3036.0436.3637.40OK Denseln 2
78Isak Bergman5.432.491.551.411.013.271.433.041.153.211.192.071.062.351.331.330.310.58Isak Bergman
OK Skogsfalken5.438.3210.2712.0813.0916.3618.1921.2322.3825.5927.1829.2530.3133.0634.3936.1236.4337.41OK Skogsfalken
79Eeli Viholainen6.132.542.071.360.593.191.493.001.153.301.112.051.022.221.271.320.300.57Eeli Viholainen
Suunta Jyväskylä6.139.0711.1412.5013.4917.0818.5721.5723.1226.4227.5329.5831.0033.2234.4936.2136.5137.48Suunta Jyväskylä
80Rasmus Leo6.122.572.031.360.573.221.533.121.143.151.132.031.062.171.291.280.321.00Rasmus Leo
OK Orion6.129.0911.1212.4813.4517.0719.0022.1223.2626.4127.5429.5731.0333.2034.4936.1736.4937.49OK Orion
81Antti Anttonen5.532.551.511.380.583.452.003.321.123.121.121.581.042.161.261.310.310.57Antti Anttonen
Koovee 25.538.4810.3912.1713.1517.0019.0022.3223.4426.5628.0830.0631.1033.2634.5236.2336.5437.51Koovee 2
82Kari Kallio6.012.562.051.391.003.211.493.031.163.221.112.021.042.221.371.330.321.02Kari Kallio
Koovee 16.018.5711.0212.4113.4117.0218.5121.5423.1026.3227.4329.4530.4933.1134.4836.2136.5337.55Koovee 1
83Oskar Daniels4.482.542.021.391.103.241.513.151.154.001.132.101.082.371.311.290.361.04Oskar Daniels
Attunda Orientering 14.487.429.4411.2312.3315.5717.4821.0322.1826.1827.3129.4130.4933.2634.5736.2637.0238.06Attunda Orientering 1
84Magnus Glännefors5.442.522.041.490.563.351.533.151.153.141.122.071.142.281.341.370.311.03Magnus Glännefors
Söders SOL - Tyresö 15.448.3610.4012.2913.2517.0018.5322.0823.2326.3727.4929.5631.1033.3835.1236.4937.2038.23Söders SOL - Tyresö 1
85Janne Selkälä6.052.472.061.490.573.321.553.161.163.151.072.061.042.291.341.340.301.02Janne Selkälä
Köping-Kolsva OK6.058.5210.5812.4713.4417.1619.1122.2723.4326.5828.0530.1131.1533.4435.1836.5237.2238.24Köping-Kolsva OK
86Hans Jörgen Kvåle5.422.502.102.320.583.301.553.001.173.301.102.040.582.181.351.350.290.56Hans Jörgen Kvåle
Täby Orientering 15.428.3210.4213.1414.1217.4219.3722.3723.5427.2428.3430.3831.3633.5435.2937.0437.3338.29Täby Orientering 1
87Ahola Topias4.513.142.061.441.103.252.103.491.143.201.072.031.012.261.521.350.310.59Ahola Topias
Navi 14.518.0510.1111.5513.0516.3018.4022.2923.4327.0328.1030.1331.1433.4035.3237.0737.3838.37Navi 1
88Denys Sherbakov5.363.012.021.461.053.301.524.271.193.051.142.111.022.091.351.270.300.54Denys Sherbakov
Ronneby OK5.368.3710.3912.2513.3017.0018.5223.1924.3827.4328.5731.0832.1034.1935.5437.2137.5138.45Ronneby OK
89Thomas von der Kleij6.262.512.021.381.003.391.563.061.173.271.092.061.062.251.311.370.301.02Thomas von der Kleij
OK Skogshjortarna 16.269.1711.1912.5713.5717.3619.3222.3823.5527.2228.3130.3731.4334.0835.3937.1637.4638.48OK Skogshjortarna 1
89Christoffer Eskilsson6.052.581.591.411.013.331.533.241.123.141.082.051.072.441.311.350.341.04Christoffer Eskilsson
Haninge SOK 16.059.0311.0212.4313.4417.1719.1022.3423.4627.0028.0830.1331.2034.0435.3537.1037.4438.48Haninge SOK 1
91Burago Alexey5.222.552.041.391.073.372.043.431.273.111.162.071.102.251.321.380.341.05Burago Alexey
St.Petersburg5.228.1710.2112.0013.0716.4418.4822.3123.5827.0928.2530.3231.4234.0735.3937.1737.5138.56St.Petersburg
92Fredrik Johansson5.153.042.121.451.083.411.433.521.193.361.122.071.102.191.271.340.311.03Fredrik Johansson
Bredaryds SOK5.158.1910.3112.1613.2417.0518.4822.4023.5927.3528.4730.5432.0434.2335.5037.2437.5538.58Bredaryds SOK
93Erik Fernlund5.252.532.071.411.184.121.533.471.123.311.082.091.052.221.341.330.320.57Erik Fernlund
Säterbygdens OK5.258.1810.2512.0613.2417.3619.2923.1624.2827.5929.0731.1632.2134.4336.1737.5038.2239.19Säterbygdens OK
94Anders Bennitz6.083.032.041.371.033.231.473.511.133.211.102.101.072.381.291.420.311.05Anders Bennitz
OK Renen6.089.1111.1512.5213.5517.1819.0522.5624.0927.3028.4030.5031.5734.3536.0437.4638.1739.22OK Renen
95Henrik Pilvinge6.112.562.002.011.034.111.543.091.103.221.102.061.072.221.261.410.331.04Henrik Pilvinge
Skogslöparna 16.119.0711.0713.0814.1118.2220.1623.2524.3527.5729.0731.1332.2034.4236.0837.4938.2239.26Skogslöparna 1
96Christian Kollberg6.163.022.011.410.584.571.423.051.173.241.112.061.052.241.291.370.310.59Christian Kollberg
Järla Orientering 26.169.1811.1913.0013.5818.5520.3723.4224.5928.2329.3431.4032.4535.0936.3838.1538.4639.45Järla Orientering 2
97Johan Törnroth5.353.172.101.441.053.402.064.061.173.201.122.151.112.191.361.280.320.54Johan Törnroth
Hjobygdens OK/ SOK Träff/ K3 I5.358.5211.0212.4613.5117.3119.3723.4325.0028.2029.3231.4732.5835.1736.5338.2138.5339.47Hjobygdens OK/ SOK Träff/ K3 I
98Niklas Aldin5.103.062.121.471.063.461.513.591.323.261.132.121.122.211.411.350.341.08Niklas Aldin
Stora Tuna OK 25.108.1610.2812.1513.2117.0718.5822.5724.2927.5529.0831.2032.3234.5336.3438.0938.4339.51Stora Tuna OK 2
99Eric Rosander5.103.002.021.431.063.351.494.561.243.171.212.071.072.421.331.300.331.01Eric Rosander
Finspångs SOK5.108.1010.1211.5513.0116.3618.2523.2124.4528.0229.2331.3032.3735.1936.5238.2238.5539.56Finspångs SOK
100Mattias Nilsson5.522.502.003.030.594.211.433.091.123.231.082.011.082.321.311.450.310.59Mattias Nilsson
Vänersborgs SK 15.528.4210.4213.4514.4419.0520.4823.5725.0928.3229.4031.4132.4935.2136.5238.3739.0840.07Vänersborgs SK 1
101Olle Winroth6.352.542.161.411.024.271.453.211.143.251.102.091.092.311.341.360.311.01Olle Winroth
OK Löftan6.359.2911.4513.2614.2818.5520.4024.0125.1528.4029.5031.5933.0835.3937.1338.4939.2040.21OK Löftan
102Johan Norberg6.432.552.181.401.024.031.503.151.193.421.132.101.052.291.311.390.300.59Johan Norberg
Gamleby OK6.439.3811.5613.3614.3818.4120.3123.4625.0528.4730.0032.1033.1535.4437.1538.5439.2440.23Gamleby OK
103Björn Wistrand6.322.552.121.411.024.101.583.121.203.321.102.101.052.391.301.430.341.00Björn Wistrand
OK Hällen 26.329.2711.3913.2014.2218.3220.3023.4225.0228.3429.4431.5432.5935.3837.0838.5139.2540.25OK Hällen 2
104Mårten Waldenfjord6.113.232.161.451.014.001.513.111.173.581.082.071.092.221.301.420.321.04Mårten Waldenfjord
BVJOK 16.119.3411.5013.3514.3618.3620.2723.3824.5528.5330.0132.0833.1735.3937.0938.5139.2340.27BVJOK 1
104Henrik Karelo6.302.562.191.451.023.591.593.131.203.331.102.101.072.361.311.430.321.02Henrik Karelo
Jämsän Retki-Veikot6.309.2611.4513.3014.3218.3120.3023.4325.0328.3629.4631.5633.0335.3937.1038.5339.2540.27Jämsän Retki-Veikot
106Simon Jakob6.163.172.101.411.014.261.483.281.173.271.132.071.072.281.301.410.321.01Simon Jakob
Leksands OK 26.169.3311.4313.2414.2518.5120.3924.0725.2428.5130.0432.1133.1835.4637.1638.5739.2940.30Leksands OK 2
107Elias Johansson6.513.132.181.351.064.161.563.231.203.151.142.101.062.351.361.410.330.56Elias Johansson
OK Österåker6.5110.0412.2213.5715.0319.1921.1524.3825.5829.1330.2732.3733.4336.1837.5439.3540.0841.04OK Österåker
108Fredrik Wigertz5.063.022.121.591.074.001.554.071.213.471.172.251.112.301.511.370.381.01Fredrik Wigertz
Långhundra IF5.068.0810.2012.1913.2617.2619.2123.2824.4928.3629.5332.1833.2935.5937.5039.2740.0541.06Långhundra IF
109Lars Soldagg5.213.162.192.011.133.472.183.361.243.271.152.191.172.321.451.340.341.10Lars Soldagg
OK Klemmingen 15.218.3710.5612.5714.1017.5720.1523.5125.1528.4229.5732.1633.3336.0537.5039.2439.5841.08OK Klemmingen 1
110Anton Hallor6.502.542.191.501.034.291.493.171.183.091.122.111.072.301.351.570.361.05Anton Hallor
OK Tisaren 36.509.4412.0313.5314.5619.2521.1424.3125.4928.5830.1032.2133.2835.5837.3339.3040.0641.11OK Tisaren 3
111Carl-Johan Högberg6.033.122.111.511.094.032.043.291.213.271.132.161.132.381.351.480.351.06Carl-Johan Högberg
Eskilstuna OL6.039.1511.2613.1714.2618.2920.3324.0225.2328.5030.0332.1933.3236.1037.4539.3340.0841.14Eskilstuna OL
111Nils Gumaelius6.522.552.191.571.034.071.573.231.193.151.142.121.062.261.361.490.401.04Nils Gumaelius
Waxholms OK6.529.4712.0614.0315.0619.1321.1024.3325.5229.0730.2132.3333.3936.0537.4139.3040.1041.14Waxholms OK
113Jan Näslund6.322.582.501.551.073.441.513.561.193.101.142.101.092.301.321.400.331.06Jan Näslund
OK Nolaskogsarna6.329.3012.2014.1515.2219.0620.5724.5326.1229.2230.3632.4633.5536.2537.5739.3740.1041.16OK Nolaskogsarna
114Oskar Lund6.173.252.401.481.084.351.503.211.193.151.202.091.072.201.331.400.320.58Oskar Lund
IK Vista6.179.4212.2214.1015.1819.5321.4325.0426.2329.3830.5833.0734.1436.3438.0739.4740.1941.17IK Vista
115Terje Bjertnes6.523.132.201.461.063.461.523.351.203.141.162.151.082.321.411.440.351.07Terje Bjertnes
Lillomarka O-LAG 26.5210.0512.2514.1115.1719.0320.5524.3025.5029.0430.2032.3533.4336.1537.5639.4040.1541.22Lillomarka O-LAG 2
116Kristian Nylander5.373.152.202.001.134.001.513.261.223.161.322.151.102.411.571.530.361.05Kristian Nylander
Motala AIF OL5.378.5211.1213.1214.2518.2520.1623.4225.0428.2029.5232.0733.1735.5837.5539.4840.2441.29Motala AIF OL
117Ilkka Juutilainen6.343.002.141.411.054.282.043.131.223.511.152.101.092.351.371.400.351.01Ilkka Juutilainen
Lynx 26.349.3411.4813.2914.3419.0221.0624.1925.4129.3230.4732.5734.0636.4138.1839.5840.3341.34Lynx 2
118Jarkko Ryyppö5.333.152.161.511.283.452.224.141.253.081.172.141.122.341.381.350.401.08Jarkko Ryyppö
Rastivarsat5.338.4811.0412.5514.2318.0820.3024.4426.0929.1730.3432.4834.0036.3438.1239.4740.2741.35Rastivarsat
119Mathias Wilhelmsson6.113.082.231.451.044.442.083.231.233.221.202.141.092.341.391.410.341.00Mathias Wilhelmsson
IF Thor 16.119.1911.4213.2714.3119.1521.2324.4626.0929.3130.5133.0534.1436.4838.2740.0840.4241.42IF Thor 1
120Simon Andersson6.423.042.171.461.104.132.023.281.233.151.172.131.122.431.381.430.361.03Simon Andersson
Forsa OK6.429.4612.0313.4914.5919.1221.1424.4226.0529.2030.3732.5034.0236.4538.2340.0640.4241.45Forsa OK
121Per-Arne Wahlgren5.373.262.212.061.124.001.553.241.263.111.322.251.112.302.001.540.341.05Per-Arne Wahlgren
Sjövalla FK5.379.0311.2413.3014.4218.4220.3724.0125.2728.3830.1032.3533.4636.1638.1640.1040.4441.49Sjövalla FK
122Martin Moberg6.253.002.152.061.093.521.583.221.283.551.192.201.102.371.371.410.371.09Martin Moberg
Norbergs OK6.259.2511.4013.4614.5518.4720.4524.0725.3529.3030.4933.0934.1936.5638.3340.1440.5142.00Norbergs OK
123Andre Sahlsten6.313.102.131.571.094.032.223.351.223.141.182.161.122.451.391.490.361.00Andre Sahlsten
OK Ravinen 26.319.4111.5413.5115.0019.0321.2525.0026.2229.3630.5433.1034.2237.0738.4640.3541.1142.11OK Ravinen 2
124Calle Olsson7.003.052.281.541.043.541.593.351.193.291.162.171.072.391.441.470.341.03Calle Olsson
KFUM Örebro OK 27.0010.0512.3314.2715.3119.2521.2424.5926.1829.4731.0333.2034.2737.0638.5040.3741.1142.14KFUM Örebro OK 2
125Mattias Olofsson6.443.002.261.461.083.482.013.221.214.341.092.121.102.351.371.480.361.01Mattias Olofsson
OK Enen6.449.4412.1013.5615.0418.5220.5324.1525.3630.1031.1933.3134.4137.1638.5340.4141.1742.18OK Enen
126Erno Pakkala6.153.152.211.411.034.291.493.581.203.271.182.181.112.451.371.490.371.06Erno Pakkala
Hyvinkään Rasti 16.159.3011.5113.3214.3519.0420.5324.5126.1129.3830.5633.1434.2537.1038.4740.3641.1342.19Hyvinkään Rasti 1
127Filip Wadsten5.463.122.181.551.133.592.013.401.353.401.202.251.132.412.091.350.341.04Filip Wadsten
OK Landehof5.468.5811.1613.1114.2418.2320.2424.0425.3929.1930.3933.0434.1736.5839.0740.4241.1642.20OK Landehof
128Arto Puro-Aho6.583.042.252.181.063.491.593.311.183.441.122.151.122.591.432.020.381.03Arto Puro-Aho
Hirvensalon Heitto / TuMe6.5810.0212.2714.4515.5119.4021.3925.1026.2830.1231.2433.3934.5137.5039.3341.3542.1343.16Hirvensalon Heitto / TuMe
129Jonas Lindholm6.213.082.211.421.074.061.513.411.215.101.182.161.092.331.371.570.351.05Jonas Lindholm
Centrum OK6.219.2911.5013.3214.3918.4520.3624.1725.3830.4832.0634.2235.3138.0439.4141.3842.1343.18Centrum OK
130Per-Ivar Nikolaisen5.403.242.222.051.174.052.133.551.233.471.232.291.182.431.481.400.351.14Per-Ivar Nikolaisen
Oppsal I.F 15.409.0411.2613.3114.4818.5321.0625.0126.2430.1131.3434.0335.2138.0439.5241.3242.0743.21Oppsal I.F 1
131Joakim Tingstorp6.533.092.271.501.083.502.023.361.214.001.162.201.182.371.482.040.401.08Joakim Tingstorp
Hedemora OK/ Hammarby IF/Svärd6.5310.0212.2914.1915.2719.1721.1924.5526.1630.1631.3233.5235.1037.4739.3541.3942.1943.27Hedemora OK/ Hammarby IF/Svärd
132David Jonsson6.223.132.332.191.074.022.023.541.243.351.202.221.082.461.471.550.381.02David Jonsson
OK Klyftamo6.229.3512.0814.2715.3419.3621.3825.3226.5630.3131.5134.1335.2138.0739.5441.4942.2743.29OK Klyftamo
133Peter Söderström7.013.042.231.561.054.341.583.341.543.591.202.171.082.231.501.540.370.58Peter Söderström
OK Raseborg7.0110.0512.2814.2415.2920.0322.0125.3527.2931.2832.4835.0536.1338.3640.2642.2042.5743.55OK Raseborg
134Juha Loenberg6.583.182.181.521.134.162.023.431.283.281.202.241.162.411.492.060.381.10Juha Loenberg
Skarpnäcks OL 26.5810.1612.3414.2615.3919.5521.5725.4027.0830.3631.5634.2035.3638.1740.0642.1242.5044.00Skarpnäcks OL 2
135Benjamin Selling6.503.052.201.531.153.522.113.471.303.401.182.361.142.421.542.100.391.09Benjamin Selling
Härnösands OK / OKN6.509.5512.1514.0815.2319.1521.2625.1326.4330.2331.4134.1735.3138.1340.0742.1742.5644.05Härnösands OK / OKN
136Ilmari Lehmusoksa6.463.052.351.431.063.491.563.131.224.011.222.201.062.393.202.120.351.03Ilmari Lehmusoksa
Rastihaukat6.469.5112.2614.0915.1519.0421.0024.1325.3529.3630.5833.1834.2437.0340.2342.3543.1044.13Rastihaukat
137Albin Bergkvist7.003.152.282.041.064.052.063.361.264.241.212.161.092.292.181.500.361.07Albin Bergkvist
Bjursås OK7.0010.1512.4314.4715.5319.5822.0425.4027.0631.3032.5135.0736.1638.4541.0342.5343.2944.36Bjursås OK
137Huhtanen Juha6.503.022.271.481.074.312.053.471.293.531.252.231.152.362.022.070.391.10Huhtanen Juha
Kankaanpään Suunnistajat6.509.5212.1914.0715.1419.4521.5025.3727.0630.5932.2434.4736.0238.3840.4042.4743.2644.36Kankaanpään Suunnistajat
139Jorma Hirvensalo6.523.182.271.551.124.002.113.401.234.431.142.191.152.381.481.560.391.08Jorma Hirvensalo
Saarijärven Pullistus6.5210.1012.3714.3215.4419.4421.5525.3526.5831.4132.5535.1436.2939.0740.5542.5143.3044.38Saarijärven Pullistus
140Erik Skaar7.143.242.371.561.154.022.033.491.373.421.212.231.172.361.511.540.361.06Erik Skaar
Mariestads FK / Ryda SK7.1410.3813.1515.1116.2620.2822.3126.2027.5731.3933.0035.2336.4039.1641.0743.0143.3744.43Mariestads FK / Ryda SK
141Klas Larsson5.553.332.262.111.184.122.143.551.343.451.352.381.202.471.541.470.391.16Klas Larsson
OK Milan5.559.2811.5414.0515.2319.3521.4925.4427.1831.0332.3835.1636.3639.2341.1743.0443.4344.59OK Milan
142Lars Olof Magnell6.563.372.242.091.254.112.063.591.283.341.272.331.212.461.451.430.351.11Lars Olof Magnell
Katrineholms OK6.5610.3312.5715.0616.3120.4222.4826.4728.1531.4933.1635.4937.1039.5641.4143.2443.5945.10Katrineholms OK
143Niclas Tjernlund7.133.222.181.551.124.312.093.391.364.041.212.261.152.391.491.590.381.10Niclas Tjernlund
OK Vilse 877.1310.3512.5314.4816.0020.3122.4026.1927.5531.5933.2035.4637.0139.4041.2943.2844.0645.16OK Vilse 87
144Per Edlund7.223.162.542.031.154.122.093.441.233.331.202.261.162.411.542.040.361.11Per Edlund
Sigtuna OK7.2210.3813.3215.3516.5021.0223.1126.5528.1831.5133.1135.3736.5339.3441.2843.3244.0845.19Sigtuna OK
145Giacomo Seidenari6.593.192.271.581.144.092.034.271.304.021.242.221.132.551.531.510.361.05Giacomo Seidenari
IFK Lidingö SOK 36.5910.1812.4514.4315.5720.0622.0926.3628.0632.0833.3235.5437.0740.0241.5543.4644.2245.27IFK Lidingö SOK 3
146Magnus Björk7.483.302.321.551.114.111.594.191.243.431.262.291.142.451.471.420.341.00Magnus Björk
Ok Borgen/Tierps SOK7.4811.1813.5015.4516.5621.0723.0627.2528.4932.3233.5836.2737.4140.2642.1343.5544.2945.29Ok Borgen/Tierps SOK
147Esa Vironen6.473.222.271.581.184.102.034.381.284.271.272.161.072.551.491.510.330.59Esa Vironen
Kärkölän Kisa-Veikot6.4710.0912.3614.3415.5220.0222.0526.4328.1132.3834.0536.2137.2840.2342.1244.0344.3645.35Kärkölän Kisa-Veikot
148Jonathan Winther6.573.312.361.581.164.042.123.481.444.211.262.321.132.431.471.450.401.03Jonathan Winther
Västerbergslagens OL6.5710.2813.0415.0216.1820.2222.3426.2228.0632.2733.5336.2537.3840.2142.0843.5344.3345.36Västerbergslagens OL
149Olli Siren7.393.392.371.571.144.082.093.471.343.351.262.231.103.061.551.460.350.57Olli Siren
Tampereen Pyrintö 37.3911.1813.5515.5217.0621.1423.2327.1028.4432.1933.4536.0837.1840.2442.1944.0544.4045.37Tampereen Pyrintö 3
150Martin Blomgren6.473.142.282.001.144.052.153.572.044.191.302.231.152.431.521.460.411.05Martin Blomgren
Stora Tuna OK 36.4710.0112.2914.2915.4319.4822.0326.0028.0432.2333.5336.1637.3140.1442.0643.5244.3345.38Stora Tuna OK 3
151Roger Lindén7.343.412.381.521.134.121.583.411.244.251.272.241.102.491.501.440.341.03Roger Lindén
Attunda Orientering 37.3411.1513.5315.4516.5821.1023.0826.4928.1332.3834.0536.2937.3940.2842.1844.0244.3645.39Attunda Orientering 3
152Leo Hjelm7.073.232.491.571.193.552.133.441.314.251.312.271.172.541.541.500.341.05Leo Hjelm
RastiPiikkiö7.0710.3013.1915.1616.3520.3022.4326.2727.5832.2333.5436.2137.3840.3242.2644.1644.5045.55RastiPiikkiö
153Olle Carlsson7.063.122.341.581.154.252.114.311.314.001.282.241.123.011.551.470.351.03Olle Carlsson
Söders SOL - Tyresö 27.0610.1812.5214.5016.0520.3022.4127.1228.4332.4334.1136.3537.4740.4842.4344.3045.0546.08Söders SOL - Tyresö 2
154Emil Lindström8.263.022.162.051.083.591.595.211.253.591.262.101.092.381.531.410.321.00Emil Lindström
SOL Tranås8.2611.2813.4415.4916.5720.5622.5528.1629.4133.4035.0637.1638.2541.0342.5644.3745.0946.09SOL Tranås
155Hannu Hjelm7.243.162.442.151.154.112.074.311.293.351.282.291.182.442.001.500.381.11Hannu Hjelm
Paimion Rasti 27.2410.4013.2415.3916.5421.0523.1227.4329.1232.4734.1536.4438.0240.4642.4644.3645.1446.25Paimion Rasti 2
156Björn Kristianson7.163.242.331.531.104.062.043.581.434.091.272.271.323.121.541.510.411.10Björn Kristianson
Trollhättans SOK 17.1610.4013.1315.0616.1620.2222.2626.2428.0732.1633.4336.1037.4240.5442.4844.3945.2046.30Trollhättans SOK 1
157Björn Norman6.043.382.272.091.164.182.124.041.444.161.312.481.183.022.051.500.411.11Björn Norman
KFUM Örebro OK 36.049.4212.0914.1815.3419.5222.0426.0827.5232.0833.3936.2737.4540.4742.5244.4245.2346.34KFUM Örebro OK 3
158Per Wollbrant7.163.262.442.141.214.122.093.411.284.121.242.271.203.101.511.510.431.16Per Wollbrant
Tullinge SK 57.1610.4213.2615.4017.0121.1323.2227.0328.3132.4334.0736.3437.5441.0442.5544.4645.2946.45Tullinge SK 5
159Fredrik Larsson7.173.292.412.041.174.122.105.041.353.571.262.341.153.112.081.490.361.00Fredrik Larsson
Hagaby GOIF 37.1710.4613.2715.3116.4821.0023.1028.1429.4933.4635.1237.4639.0142.1244.2046.0946.4547.45Hagaby GOIF 3
160Niklas Skyttner7.323.432.262.021.174.112.094.541.284.101.382.201.202.472.321.510.361.12Niklas Skyttner
Ljusdals OK/IFK Bergvik7.3211.1513.4115.4317.0021.1123.2028.1429.4233.5235.3037.5039.1041.5744.2946.2046.5648.08Ljusdals OK/IFK Bergvik
161Dag Tryggö6.503.332.503.011.384.142.384.391.373.521.312.341.172.461.541.590.371.09Dag Tryggö
Trollhättans SOK 26.5010.2313.1316.1417.5222.0624.4429.2331.0034.5236.2338.5740.1443.0044.5446.5347.3048.39Trollhättans SOK 2
162Håkon Njåstein8.073.382.432.041.354.212.274.531.313.591.312.301.182.461.511.470.391.08Håkon Njåstein
IL Tyrving 28.0711.4514.2816.3218.0722.2824.5529.4831.1935.1836.4939.1940.3743.2345.1447.0147.4048.48IL Tyrving 2
163Frida Brogren6.263.282.213.081.144.343.154.081.534.341.342.371.142.422.321.510.361.09Frida Brogren
Kungälvs OK6.269.5412.1515.2316.3721.1124.2628.3430.2735.0136.3539.1240.2643.0845.4047.3148.0749.16Kungälvs OK
164Filip Östman7.553.422.432.061.124.162.414.061.325.001.282.341.212.521.562.030.391.13Filip Östman
Kristinehamns OK7.5511.3714.2016.2617.3821.5424.3528.4130.1335.1336.4139.1540.3643.2845.2447.2748.0649.19Kristinehamns OK
165Göran Jonsson8.003.342.392.151.235.002.214.021.384.071.322.351.232.512.112.060.401.12Göran Jonsson
Sundbybergs IK 28.0011.3414.1316.2817.5122.5125.1229.1430.5234.5936.3139.0640.2943.2045.3147.3748.1749.29Sundbybergs IK 2
166simon nyberg7.363.412.421.581.124.122.075.021.315.301.282.291.212.511.591.590.411.12simon nyberg
NAIS Orienteringsklubb7.3611.1713.5915.5717.0921.2123.2828.3030.0135.3136.5939.2840.4943.4045.3947.3848.1949.31NAIS Orienteringsklubb
167Tomas Vidfelt6.354.013.051.581.184.202.554.171.424.301.342.381.263.082.472.150.411.13Tomas Vidfelt
Lindebygdens OK6.3510.3613.4115.3916.5721.1724.1228.2930.1134.4136.1538.5340.1943.2746.1448.2949.1050.23Lindebygdens OK
168Markus Wallin7.423.503.202.201.204.332.364.141.364.082.092.291.153.002.082.010.371.06Markus Wallin
Stora Tuna OK 47.4211.3214.5217.1218.3223.0525.4129.5531.3135.3937.4840.1741.3244.3246.4048.4149.1850.24Stora Tuna OK 4
169Jan Ehnberg7.074.033.322.201.404.432.284.021.394.061.342.501.222.552.141.570.391.15Jan Ehnberg
Sala OK/OK Norden7.0711.1014.4217.0218.4223.2525.5329.5531.3435.4037.1440.0441.2644.2146.3548.3249.1150.26Sala OK/OK Norden
170Olof Ottosson7.343.302.221.581.224.142.045.131.415.371.342.451.232.592.112.140.581.11Olof Ottosson
Pan-Kristianstad/SOK Viljan7.3411.0413.2615.2416.4621.0023.0428.1729.5835.3537.0939.5441.1744.1646.2748.4149.3950.50Pan-Kristianstad/SOK Viljan
171Wickholm Ben7.543.402.432.041.144.273.124.101.404.331.302.481.243.012.032.170.521.20Wickholm Ben
IF Sibbo-Vargarna 27.5411.3414.1716.2117.3522.0225.1429.2431.0435.3737.0739.5541.1944.2046.2348.4049.3250.52IF Sibbo-Vargarna 2
172Tobias Steen6.363.543.232.091.284.412.214.471.455.051.412.541.283.092.021.520.391.12Tobias Steen
Haninge SOK 26.3610.3013.5316.0217.3022.1124.3229.1931.0436.0937.5040.4442.1245.2147.2349.1549.5451.06Haninge SOK 2
173Mårten Svesson7.123.162.544.221.014.563.004.381.454.241.302.451.312.562.222.150.420.58Mårten Svesson
Falköpings AIK OK 27.1210.2813.2217.4418.4523.4126.4131.1933.0437.2838.5841.4343.1446.1048.3250.4751.2952.27Falköpings AIK OK 2
174Donald Mc Carthy7.423.292.152.121.144.102.135.211.278.241.212.231.143.041.532.300.411.02Donald Mc Carthy
Ärla IF 27.4211.1113.2615.3816.5221.0223.1528.3630.0338.2739.4842.1143.2546.2948.2250.5251.3352.35Ärla IF 2
175Joel Englund8.203.302.383.211.174.332.574.411.444.251.302.451.313.152.082.040.491.12Joel Englund
Nyköpings OK 28.2011.5014.2817.4919.0623.3926.3631.1733.0137.2638.5641.4143.1246.2748.3550.3951.2852.40Nyköpings OK 2
176Lasse Hallabro6.533.562.562.131.274.542.245.511.454.571.302.501.223.053.061.540.371.10Lasse Hallabro
Hässleholm / TIF / Boken6.5310.4913.4515.5817.2522.1924.4330.3432.1937.1638.4641.3642.5846.0349.0951.0351.4052.50Hässleholm / TIF / Boken
177Henrik Pettersson8.333.273.032.161.196.182.484.081.414.251.532.471.293.112.152.100.421.17Henrik Pettersson
Gustavsbergs OK 28.3312.0015.0317.1918.3824.5627.4431.5233.3337.5839.5142.3844.0747.1849.3351.4352.2553.42Gustavsbergs OK 2
178Stefan Wahlgren7.343.282.322.181.064.051.553.361.334.091.262.221.232.591.5710.050.451.14Stefan Wahlgren
Gotland 27.3411.0213.3415.5216.5821.0322.5826.3428.0732.1633.4236.0437.2740.2642.2352.2853.1354.27Gotland 2
179Robin Westerlund8.373.352.483.071.184.282.544.361.417.541.513.001.183.132.272.211.011.09Robin Westerlund
Täby Orientering 38.3712.1215.0018.0719.2523.5326.4731.2333.0440.5842.4945.4947.0750.2052.4755.0856.0957.18Täby Orientering 3
180Christer Linderborg11.484.132.492.581.514.593.085.161.525.562.002.531.413.192.201.580.421.16Christer Linderborg
Köping-Kolsva OK/VR11.4816.0118.5021.4823.3928.3831.4637.0238.5444.5046.5049.4351.2454.4357.0359.0159.431:00.59Köping-Kolsva OK/VR
181Rebecka Adolfsson9.093.373.075.392.045.203.584.282.224.421.322.541.393.332.212.311.091.26Rebecka Adolfsson
OK Kåre 29.0912.4615.5321.3223.3628.5632.5437.2239.4444.2645.5848.5250.3154.0456.2558.561:00.051:01.31OK Kåre 2
 Andreas Karlsson3:05.30  2.191.303.432.144.261.363.401.252.241.122.321.512.010.35-11:58.49Andreas Karlsson
OK Vivill3:05.30 3:11.023:13.213:14.513:18.343:20.483:25.143:26.503:30.303:31.553:34.193:35.313:38.033:39.543:41.553:42.30-8:16.19OK Vivill