Hjälp för uppladdning av sträcktider

För att WinSplits Onlines databas ska hållas uppdaterad krävs att arrangörer av orienteringstävlingar laddar upp resultat- och sträcktidsinformation till den. Hur går man då som arrangör tillväga för att göra det? Svaret på den och andra frågor ges på den här sidan.

Vad behövs för att ladda upp sträcktider?

Först och främst ska man ha använt sig av ett tävlingsadministrativt system som är kompatibelt med WinSplits Online. Eller med andra ord: det tävlingsadministrativa systemet ska kunna skapa en exportfil med resultat- och sträcktidsdata i ett format som WinSplits Online stöder. Denna fil laddas sedan upp via ett vanligt webbformulär.

Vilka tävlingsadministrativa system och filformat stöds?

WinSplits Online är kompatibelt med de två dominerande tävlingsadministrativa systemen på den svenska marknaden:

Det är viktigt att filen som skapas är av rätt format. I filskapningsguiden finns information om hur man skapar filer med OLA respektive Sport Softwares program. Om varken OLA eller Sport Softwares program använts finns ändå möjlighet att ladda upp sträcktiderna. Det som då behövs är en fil i något av dessa format:

Mer information om filformaten ges via respektive länk ovan.

Jag har skapat en sträcktidsfil. Hur går jag vidare?

Om sträcktidsfilen är stor, eller om du har en långsam internetuppkoppling, börjar du lämpligtvis med att komprimera sträcktidsfilen i zip-format. Gå sedan till uppladdningssidan och följ de instruktioner som ges där. Du kommer att guidas genom en femstegsprocess, där val av filformat, uppladdning av fil, inskrivning av tävlingsuppgifter och förhandsgranskning ingår.

Sträcktiderna från vår tävling behöver korrigeras. Går det?

Ja, det går bra att ersätta tidigare uppladdade sträcktider, eller till och med ta bort dem ur databasen. Då behövs det tävlingsnummer och lösenord som gavs vid den första uppladdningen. Var alltså noga med att skriva ner dessa uppgifter efter avslutad uppladdning! De flesta tävlingars sträcktider behöver faktiskt uppdateras efter den första uppladdningen, även om det inte verkar så från början.

Jag får ett meddelande om att filen är av fel format. Vad göra?

Först och främst: se till att din sträcktidsfils format stämmer överens med det format du valde i det första steget i uppladdningen. Om formaten stämmer överens är filen troligen skapad på fel sätt. Har du följt anvisningarna i filskapningsguiden noggrant? Se också till att filen kommer direkt från det tävlingsadministrativa systemet, utan att ha redigerats i något annat program efteråt. Om det fortfarande inte fungerar, komprimera filen och skicka den med e-post till info@winsplits.se för felanalys.

Det går bra att ladda upp filen, men när jag tittar på sträcktiderna ser det konstigt ut. Vad är fel?

Se svaret på ovanstående fråga.

<< Tillbaka