Hjälp för sträcktidslistan

Här följer en beskrivning av innehållet i WinSplits Onlines sträcktidslistor. Dessutom förklaras begrepp, färger och inställningsmöjligheter.

Sträcktidslistans innehåll

Sträcktidslistans utseende och innehåll beror på inställningarna som görs längst ner i webbläsarfönstret. Med standardinställningarna kan en del av en sträcktidslista se ut så här:

För varje löpare visas placering, namn, klubb, sluttid, tidsdifferens till segraren samt tider och placeringar vid varje kontroll. Det finns två rader med tider för varje löpare. Den övre innehåller sträcktiderna, dvs tider mellan två på varandra följande kontroller, och den undre innehåller totaltiderna, dvs tider från starten till en viss kontroll. I exemplet ovan har alltså Gösta Björnlund från Katrineholms OK tiden 4.32 mellan kontroll 2 och 3, och totaltiden vid kontroll 3 är 12.25. Efter varje tidpar står placeringarna på sträckan och totalt inom parentes. Gösta är därmed femma på sträckan och trea totalt. Om stämpling saknas vid en kontroll markeras det med ett streck. Information om tidsdifferenser etc för varje sträcka fås om muspekaren hålls stilla över en sträck- eller totaltid. Med inställningsalternativen som finns längst ner på sidan kan innehållet i listan förändras. Läs mer om det i stycket Inställningar längre ner.

Färger

För att lyfta fram intressant information har tabellen begåvats med ett antal färger.

röd textfärgRöd textfärg indikerar bästa sträcktid respektive bästa totaltid.
blå textfärgBlå textfärg indikerar att sträcktiden eller totaltiden är bland de tre bästa.
rosa bakgrundsfärgRosa bakgrundsfärg innebär att kontrollen har bommats. Läs mer om bommar och hur de beräknas längre ner.
ljusare gul bakgrundsfärgDen ljusare gula bakgrundsnyansen på den övre raden för varje löpare innebär att tiderna som visas är sträcktider.
mörkare gul bakgrundsfärgDen mörkare gula bakgrundsnyansen på den undre raden för varje löpare innebär att tiderna som visas är totaltider (eller passertider om denna inställning är aktiv).

Sortera listan

Som standard är listan sorterad efter löparnas sluttid. Det går också att sortera efter sträcktid eller totaltid till en viss kontroll. Klicka då på länken str eller tot i kolumnrubriken för önskad kontroll. Sortering efter andra kolumner utförs på samma sätt, nämligen genom att klicka på kolumnrubriken för önskad kolumn. Rubriken för den kolumn som listan är sorterad efter visas med gul bakgrundsfärg.

Inställningar

Längst ner i fönstret finns ett antal olika inställningsmöjligheter. Håll muspekaren över ett visst inställningsalternativ för att visa en informationstext om vad just det alternativet innebär. När inställningarna ändrats uppdaterar du listan med ett klick på OK-knappen till höger.

Bommade kontroller

Vissa sträcktider i listan är markerade med rosa bakgrundsfärg. Det innebär att tidsförlusten för löparen på en sådan sträcka är förhållandevis stor. Med andra ord: kontrollen har sannolikt bommats. Hur mycket tid som har bommas på en viss kontroll framgår om muspekaren hålls stilla över motsvarande sträcktid. För att detta ska visas måste inställningen visa utökad information vara aktiv. Beräkningen av bomtid fungerar bäst när klassen är stor, och när löparna är inbördes jämna. Man kan behöva justera inställningarna bomvillkoren för att uppnå bästa resultat. Läs mer om bomvillkor och hur bomtider beräknas i begreppslistan här under.

Begreppslista

sträcktidTiden mellan föregående kontroll och aktuell kontroll. Visas på den övre av de två raderna för varje löpare.
totaltidTiden mellan starten och aktuell kontroll. Visas på den nedre av de två raderna för varje löpare.
passertidKlockslag då löparen stämplade vid kontrollen. Visas på den nedre av de två raderna för varje löpare om inställningen passertider är aktiv. Intressant vid t ex jaktstart.
relativ tidTidsdifferensen till bästa sträck- eller totaltid. Indikeras med ett plustecken följt av tidsdifferensen. Exempelvis betyder +0.19 att löparen är 19 sekunder efter bästa tid. Den bästa tiden på sträckan eller totalt visas som vanligt.
bomfri tidMed hjälp av datamaterialet som sträcktiderna utgör kan en beräkning av vilka kontroller som har bommats för respektive löpare göras. Som standard räknas de sträckor där löparen tappar mer än 30 sekunder eller 25 procent mer än normalt (nedan kallt bomvillkor) som bommade. En bomfri tid är således den tid som löparen skulle haft på sträckan om han/hon inte bommat kontrollen.

Bomfria tider beräknas enligt följande metod. Löparens differens i procent till bästa tiden på varje sträcka räknas ut. Medianvärdet av dessa utgör löparens "normala" prestation. Bomvillkoren anger sedan hur mycket sämre än medianvärdet en sträcktid får vara innan kontrollen räknas som bommad. En längdkorrigering görs också. Eftersom bommen oftast kommer vid själva kontrollen ger det inte lika stort utslag på långa sträckor. Bomvillkoren gäller exakt vid normallånga sträckor.

Om bomvillkoren är uppfyllda beräknas den bomfria tiden genom att lägga till mediandifferensen hos de sträckor som inte bommats multiplicerat med bästa sträcktid till den bästa sträcktiden, dvs följande formel används:

t = (100 + md) / 100 * b

där t är den bomfria sträcktiden, md mediandifferensen till bästa sträcktid i procent hos de icke bommade sträckorna och b är bästa sträcktid.

<< Tillbaka