Hjälp för val av klass

På klassvalsidan visas alla klasser i den valda tävlingen. Intill varje klass framgår hur många löpare som startat, och antal kontroller på klassens bana.

Visa sträcktidslista för en klass

Klicka på namnet på den klass du vill se sträcktider för.

<< Tillbaka