Pl	Namn	S-1 (42)	1-2 (43)	2-3 (34)	3-4 (32)	4-5 (44)	5-6 (45)	6-7 (46)	7-8 (35)	8-9 (36)	9-10 (37)	10-11 (38)	11-12 (40)	12-M	Namn	
	Klubb														Klubb	
1	Maria Johannesson	3.33	2.31	6.00	3.51	10.42	2.03	2.09	3.27	2.33	2.19	2.45	1.57	1.08	Maria Johannesson	
	Solna OK	3.33	6.04	12.04	15.55	26.37	28.40	30.49	34.16	36.49	39.08	41.53	43.50	44.58	Solna OK	
2	Johan Danielsson	2.41	3.05	12.57	5.30	2.53	2.07	2.22	4.05	3.59	1.53	3.47	1.58	1.03	Johan Danielsson	
	Solna OK	2.41	5.46	18.43	24.13	27.06	29.13	31.35	35.40	39.39	41.32	45.19	47.17	48.20	Solna OK