Pl	Namn	S-1 (32)	1-2 (31)	2-3 (34)	3-4 (35)	4-5 (36)	5-6 (37)	6-7 (43)	7-M	Namn	
	Klubb									Klubb	
1	Anna Eriksson	6.40	1.37	3.17	9.50	7.24	4.29	1.43	3.35	Anna Eriksson	
	OK Älgen	6.40	8.17	11.34	21.24	28.48	33.17	35.00	38.35	OK Älgen	
	Maria Dåverhög	4.11	3.51	6.25						Maria Dåverhög	
	Västvärmlands OK	4.11	8.02	14.27					30.59	Västvärmlands OK