Pl	Namn	S-1 (101)	1-2 (106)	2-3 (103)	3-4 (152)	4-5 (150)	5-6 (144)	6-7 (147)	7-8 (154)	8-9 (250)	9-M	Namn	
	Klubb											Klubb	
1	Maria Sörstrand	4.19	3.02	4.00	6.59	5.58	6.38	4.54	4.42	4.17	4.11	Maria Sörstrand	
	SOK 68	4.19	7.21	11.21	18.20	24.18	30.56	35.50	40.32	44.49	49.00	SOK 68