10MILA, Linköpings Orienteringsklubb / Orienteringsklubben Motala / Tjällmo-Godegårds OK / IFK Linköpings Orienteringssällskap / Motala AIF Orienteringslag [2012-05-05]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
Herrar, whole legs 336 9 Damer, 31.D1.CEG 22 16 Herrar, 99.H1.BDH 18 25
Herrar, common controls 336 197 Damer, 32.D1.DEG 22 16 Herrar, 100.H1.CDH 18 25
Damer, whole legs 345 4 Damer, 33.D1.AFG 22 16 Herrar, 101.H1.AEH 18 25
Damer, common controls 345 60 Damer, 34.D1.BFG 22 16 Herrar, 102.H1.BEH 17 25
Ungdom, whole legs 297 3 Damer, 35.D1.CFG 22 16 Herrar, 103.H1.CEH 18 25
Ungdom, common controls 288 43 Damer, 36.D1.DFG 22 16 Herrar, 104.H2.AF 37 18
Herrar 1 common controls 336 18 Damer, 37.D1.AEH 22 16 Herrar, 105.H2.BF 37 18
Damer 1 common controls 345 11 Damer, 38.D1.BEH 22 16 Herrar, 106.H2.CF 36 18
Ungdom 1 common controls 297 8 Damer, 39.D1.CEH 21 16 Herrar, 107.H2.AG 37 18
Ungdom, 1.U1.ADG 33 13 Damer, 40.D1.DEH 21 16 Herrar, 108.H2.BG 38 18
Herrar 2 common controls 336 14 Damer, 41.D1.AFH 21 16 Herrar, 109.H2.CG 37 18
Damer 2 common controls 342 11 Damer, 42.D1.BFH 20 16 Herrar, 110.H2.AH 38 18
Ungdom 2 common controls 448 9 Damer, 43.D1.CFH 21 16 Herrar, 111.H2.BH 38 18
Ungdom, 2.U1.CDG 33 13 Damer, 44.D1.DFH 21 16 Herrar, 112.H2.CH 38 18
Herrar 3 common controls 336 18 Damer, 45.D2.AEG 21 16 Herrar, 113.H3.ADF 19 25
Damer 3 common controls 341 13 Damer, 46.D2.BEG 21 16 Herrar, 114.H3.BDF 19 25
Ungdom 3 common controls 296 7 Damer, 47.D2.CEG 20 16 Herrar, 115.H3.CDF 19 25
Ungdom, 3.U1.BEG 33 13 Damer, 48.D2.DEG 21 16 Herrar, 116.H3.AEF 18 25
Herrar 4 common controls 336 27 Damer, 49.D2.AFG 21 16 Herrar, 117.H3.BEF 18 25
Damer 4 common controls 340 13 Damer, 50.D2.BFG 22 16 Herrar, 118.H3.CEF 19 25
Ungdom 4 common controls 296 13 Damer, 51.D2.CFG 22 16 Herrar, 119.H3.ADG 36 25
Ungdom, 4.U1.AFG 33 13 Damer, 52.D2.DFG 21 16 Herrar, 120.H3.BDG 37 25
Herrar 5 common controls 335 16 Damer, 53.D2.AEH 22 16 Herrar, 121.H3.CDG 37 25
Damer 5 common controls 341 8 Damer, 54.D2.BEH 21 16 Herrar, 122.H3.AEH 38 25
Ungdom, 5.U1.CFG 33 13 Damer, 55.D2.CEH 22 16 Herrar, 123.H3.BEH 38 25
Herrar 6 common controls 335 16 Damer, 56.D2.DEH 22 16 Herrar, 124.H3.CEH 38 25
Ungdom, 6.U1.BDH 33 13 Damer, 57.D2.AFH 22 16 Herrar, 125.H4 336 27
Herrar 7 common controls 335 21 Damer, 58.D2.BFH 20 16 Herrar, 126.H56.IKM 84 22
Ungdom, 7.U1.AEH 33 13 Damer, 59.D2.CFH 22 16 Herrar, 127.H56.QKM 83 22
Herrar 8 common controls 334 21 Damer, 60.D2.DFH 22 16 Herrar, 128.H56.ILM 84 22
Ungdom, 8.U1.CEH 33 13 Damer, 61.D3 341 13 Herrar, 129.H56.QLM 84 22
Herrar 9 common controls 332 17 Damer, 62.D4.AI 43 16 Herrar, 130.H56.IKN 84 22
Ungdom, 9.U1.BFH 33 13 Damer, 63.D4.BI 43 16 Herrar, 131.H56.QKN 84 22
Herrar 10 common controls 334 20 Damer, 64.D4.CI 42 16 Herrar, 132.H56.ILN 83 22
Ungdom, 10.U2 432 10 Damer, 65.D4.DI 44 16 Herrar, 133.H56.QLN 84 22
Ungdom, 10.U2 16 9 Damer, 66.D4.AK 42 16 Herrar, 134.H7 335 21
Ungdom, 11.U3.ADG 32 13 Damer, 67.D4.BK 42 16 Herrar, 135.H8.OTV 29 26
Ungdom, 11.U3.ADG 1 12 Damer, 68.D4.CK 42 16 Herrar, 136.H8.PTV 28 26
Ungdom, 12.U3.BDG 32 13 Damer, 69.D4.DK 42 16 Herrar, 137.H8.JTV 28 26
Ungdom, 12.U3.BDG 1 12 Damer, 70.D5.AI 34 20 Herrar, 138.H8.OXV 28 26
Ungdom, 13.U3.CEG 33 13 Damer, 71.D5.BI 35 20 Herrar, 139.H8.PXV 27 26
Ungdom, 14.U3.CFG 32 13 Damer, 72.D5.CI 32 20 Herrar, 140.H8.JXV 28 26
Ungdom, 14.U3.CFG 1 12 Damer, 73.D5.DI 32 20 Herrar, 141.H8.OTZ 28 26
Ungdom, 15.U3.CDH 33 13 Damer, 74.D5.AK 40 20 Herrar, 142.H8.PTZ 28 26
Ungdom, 16.U3.AEH 30 13 Damer, 75.D5.BK 36 20 Herrar, 143.H8.JTZ 27 26
Ungdom, 16.U3.AEH 3 12 Damer, 76.D5.CK 38 20 Herrar, 144.H8.OXZ 28 26
Ungdom, 17.U3.BEH 32 13 Damer, 77.D5.DK 37 20 Herrar, 145.H8.PXZ 27 26
Ungdom, 18.U3.AFH 32 13 Damer, 78.D6.AI 8 16 Herrar, 146.H8.JXZ 28 26
Ungdom, 18.U3.AFH 1 12 Damer, 79.D6.BI 8 16 Herrar, 147.H9.OV 55 20
Ungdom, 19.U3.BFH 32 13 Damer, 80.D6.CI 10 16 Herrar, 148.H9.PV 56 20
Ungdom, 19.U3.BFH 1 12 Damer, 81.D6.DI 9 16 Herrar, 149.H9.JV 56 20
Ungdom, 20.U4.AD 33 18 Damer, 82.D6.AK 4 16 Herrar, 150.H9.OZ 56 20
Ungdom, 21.U4.BD 29 18 Damer, 83.D6.BK 6 16 Herrar, 151.H9.PZ 56 20
Ungdom, 21.U4.BD 4 17 Damer, 84.D6.CK 5 16 Herrar, 152.H9.JZ 53 20
Ungdom, 22.U4.CD 32 18 Damer, 85.D6.DK 5 16 Herrar, 153.H10.OT 28 33
Ungdom, 23.U4.AE 31 18 Herrar, 86.H1.ADF 19 25 Herrar, 154.H10.PT 25 33
Ungdom, 23.U4.AE 2 17 Herrar, 87.H1.BDF 19 25 Herrar, 155.H10.JT 29 33
Ungdom, 24.U4.BE 31 18 Herrar, 88.H1.CDF 19 25 Herrar, 156.H10.OX 25 33
Ungdom, 24.U4.BE 2 17 Herrar, 89.H1.AEF 19 25 Herrar, 157.H10.PX 27 33
Ungdom, 25.U4.CE 31 18 Herrar, 90.H1.BEF 19 25 Herrar, 158.H10.JX 29 33
Ungdom, 25.U4.CE 2 17 Herrar, 91.H1.CEF 19 25 Herrar, 159.H11.OT 26 24
Ungdom, 26.U4.AF 33 18 Herrar, 92.H1.ADG 19 25 Herrar, 160.H11.PT 31 24
Ungdom, 27.U4.BF 31 18 Herrar, 93.H1.BDG 19 25 Herrar, 161.H11.JT 27 24
Ungdom, 27.U4.BF 2 17 Herrar, 94.H1.CDG 19 25 Herrar, 162.H11.OX 31 24
Ungdom, 28.U4.CF 32 18 Herrar, 95.H1.AEG 19 25 Herrar, 163.H11.PX 28 24
Ungdom, 28.U4.CF 1 17 Herrar, 96.H1.BEG 19 25 Herrar, 164.H11.JX 28 24
Damer, 29.D1.AEG 24 16 Herrar, 97.H1.CEG 19 25  
Damer, 30.D1.BEG 22 16 Herrar, 98.H1.ADH 19 25