Krnec sprintik, VYS [2024-05-17]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D 12 7 B 9 8 E 5 6
A 10 8 C 10 6