O-event, dag 2 - Downhill sprint, Hestra IF [2023-11-11]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21 34 15 D11 56 11 D65 15 11
H21 53 15 H11 74 14 H65 14 13
D20 18 15 D10 92 9 D70 9 13
H20 15 14 H10 118 8 H70 13 13
D18 50 13 D35 19 14 D75 2 13
H18 64 15 H35 13 14 H75 17 13
D16 72 14 D40 65 14 D80 3 13
H16 67 15 H40 66 13 H80 4 13
D15 65 13 D45 76 11 U2 41 10
H15 80 15 H45 110 10 U3 29 14
D14 91 13 D50 38 11 U4 5 14
H14 101 12 H50 82 11 Inskolning 66 12
D13 85 11 D55 13 11 Mycket Lätt 60 10
H13 121 11 H55 36 10 Medelsvår 204 14
D12 77 13 D60 10 11 Lätt 89 14
H12 107 14 H60 21 13 Svår 86 17