Idrefjällens 3-dagars, Idrefjällens OK [2023-06-28]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21 28 13 H10 13 6 D70 10 8
D21 Kort 6 12 D35 9 13 H70 15 10
H21 53 15 H35 8 13 D75 3 8
H21 Kort 4 14 D40 14 14 H75 18 9
D20 7 12 H40 22 12 D80 2 8
H20 23 16 D45 24 14 H80 3 8
D18 14 13 H45 26 13 Mycket lätt 2 km 43 6
H18 34 15 D50 33 13 Medelsvår 3 km 36 8-9
D16 5 11 H50 44 14 Mycket lätt 4 km 3 10
H16 12 11 D55 30 14 Medelsvår 5 km 15 13
D14 9 8 H55 41 14 Lätt 5 km 11 11
H14 13 8 D60 11 12 Svår 5 km 31 18
D12 23 6 H60 28 12 Svår 3 km 47 9
H12 18 6 D65 15 12 Lätt 2,5 km 27 6
D10 11 6 H65 22 14