Veteran-SM, ultralång, Idrefjällens OK [2023-06-25]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D35 Ultra 4 15 D50 Ultra 12 12 D65 Ultra 7 8
H35 Ultra 9 20 H50 Ultra 26 15 H65 Ultra 14 12
D40 Ultra 6 15 D55 Ultra 8 12 D70 Ultra 4 9
H40 Ultra 18 21 H55 Ultra 29 14 H70 Ultra 5 12
D45 Ultra 18 13 D60 Ultra 6 12 H75 Ultra 9 10
H45 Ultra 26 15 H60 Ultra 13 13