OK Hällens 3-dagars, dag 1, medel, OK Hällen [2022-08-01]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21 7 13 Mycket lätt 2 km 9 11 Svår 4 km 33 15
H21 19 15 Medelsvår 3 km 17 10 Svår 3 km 42 10
Inskolning 2 km 2 10 Svår 5 km 36 12 Lätt 2,5 km 10 10