3+3 i Sälen, Malungs OK Skogsmårdarna [2022-07-03]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21 Elit 14 16 D12 24 9 D65 9 10
H21 Elit 40 18 H12 41 9 H65 22 11
D20 Elit 10 14 D10 25 9 D70 13 9
H20 Elit 12 16 H10 22 9 H70 26 11
D18 Elit 29 13 D35 3 12 D75 5 8
H18 Elit 37 14 H35 7 16 H75 17 12
D21 15 14 D40 14 12 D80 4 8
H21 19 16 H40 24 15 H80 7 9
D20 1 12 D45 47 11 Mycket lätt 2 km 22 9
H20 4 14 H45 54 15 Medelsvår 3 km 67 11-14
D18 2 12 D50 30 11 Lätt 5 km 7 15
H18 2 14 H50 50 12 Svår 5 km 33 11-14
D16 49 12 D55 29 12 Svår 3 km 46 11-14
H16 62 14 H55 43 13 Lätt 2,5 km 33 11
D14 36 11 D60 15 10  
H14 46 11 H60 42 11