NÖ, Wr. MS Allg. + OÖ MS Mittel, OLT Transdanubien [2022-06-26]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
W D 19- 7 10 Rahmen D 15-18 2 8 Rahmen H 55- 10 8
W H 19- 16 19 OÖ Mittel H -15 3 9 OÖ Mittel H 60- 9 11
Neulinge 11 9 OÖ Mittel D 16- 4 11 Rahmen D 65- 1 6
Offen Langdistanz 8 10 OÖ Mittel H 16- 20 14 Rahmen H 65- 2 7
Offen Mitteldistanz 13 10 Rahmen D 45- 8 7 Rahmen H 75- 2 6
Rahmen H+D -12 6 9 Rahmen H 45- 9 10 N D 19- 6 10
Rahmen D -14 7 10 OÖ Mittel D 50- 6 9 N H 19- 10 19
Rahmen H -14 2 10 Rahmen D 55- 3 6