Hjobygdens OK 2dagars medel, Hjobygdens OK [2007-08-04]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21 44 14 D40 25 12 H80 6 8
H21 81 17 H40 49 12 H85 1 8
D20 3 12 D45 24 9 U1 7 9
H20 17 13 H45 32 12 U2 16 11
D18 28 12 D50 24 9 U3 7 11
H18 41 13 H50 30 12 U4 6 10
D16 27 10 D55 16 7 INSKOLNING 15 9
H16 36 12 H55 31 12 Öppen 1 12 10
D14 25 10 D60 26 7 Öppen 2 15 10
H14 22 12 H60 49 12 Öppen 4 31 12
D12 18 11 D65 15 7 Öppen 5 18 13
H12 41 10 H65 45 11 Öppen 7 52 12
D10 15 10 D70 8 7 Öppen 8 22 13
H10 20 10 H70 28 11 Öppen 9 15 17
D35 17 12 D75 2 7  
H35 13 13 H75 17 8