VetOL 3stad, Uddevalla OK [2021-10-20]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
Långa 15 14 Korta 14 8  
Mellan 26 11 Enkla 5 7