SM, sprintstafett, OK Roslagen [2021-10-17]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
A-final, hela sträckor 39 3 B-final, 3 10 25 A-final, 11 10 25
A-final, gemensamma kontroller 39 55 A-final 4 gemensamma kontroller 39 12 B-final, 11 10 25
B-final, hela sträckor 38 3 A-final, 4 10 22 A-final, 12 10 25
B-final, gemensamma kontroller 38 55 B-final 4 gemensamma kontroller 38 12 B-final, 12 10 22
A-final 1 gemensamma kontroller 39 12 B-final, 4 10 22 A-final, 13 10 22
A-final, 1 10 22 A-final, 6 9 22 B-final, 13 10 22
B-final 1 gemensamma kontroller 38 12 B-final, 6 10 25 A-final, 14 10 22
B-final, 1 10 22 A-final, 7 10 25 B-final, 14 8 22
A-final 2 gemensamma kontroller 39 14 B-final, 7 10 25 A-final, 15 10 22
A-final, 2 10 25 A-final, 8 10 25 B-final, 15 8 22
B-final 2 gemensamma kontroller 38 14 B-final, 8 10 22 A-final, 16 9 25
B-final, 2 10 25 A-final, 9 9 22 B-final, 16 8 25
A-final 3 gemensamma kontroller 39 14 B-final, 9 10 22 A-final, 17 9 25
A-final, 3 10 25 A-final, 10 10 22 B-final, 17 8 25
B-final 3 gemensamma kontroller 38 14 B-final, 10 10 25