4-klubbs, Haga/Soltorg [2007-05-22]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D16 5 12 D12 6 10 U2 37 11
H16 12 13 H12 12 10 U3 10 9
D14 4 11 D10 5 10 INSKOLNING 14 10
H14 11 11 H10 6 10 Öppen 4 11 18