ESIK Tisdagsträning Törnskogen, ESIK [2021-06-01]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
Mellan 19 10 Lång 7 14 Kort 29 9