TibroTrippeln Medel, Tibro OK [2007-04-14]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21 31 11 D40 33 10 H20 MOTION 1 9
H21 62 15 H40 44 11 D35 MOTION 6 10
D20 5 10 D45 18 10 H35 MOTION 8 9
H20 2 12 H45 43 10 D45 MOTION 7 10
D18 15 10 D50 22 10 H45 MOTION 7 10
H18 18 11 H50 43 10 D55 MOTION 4 10
D17-20 2 10 D55 11 9 H55 MOTION 3 10
H17-20 4 11 H55 28 12 U1 15 9
D16 47 9 D60 12 8 U2 18 8
H16 48 12 H60 25 11 U3 10 8
D14 44 10 D65 10 8 U4 2 10
H14 37 10 H65 29 10 INSKOLNING 44 7
D12 32 8 D70 2 8 ÖPPEN 1 2 8
H12 24 8 H70 13 9 ÖPPEN 2 13 8
D10 17 8 D75 4 8 ÖPPEN 4 22 9
H10 10 8 H75 11 8 ÖPPEN 5 25 10
D35 23 11 H80 5 8 ÖPPEN 7 29 10
H35 18 12 D21 MOTION 3 10 ÖPPEN 8 16 12