Motionsorientering Tyrstugan, OK Tyr [2020-09-15]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
Bana 1 - mycket lätt 26 11 Bana 3 - medel 46 10  
Bana 2 - lätt 7 9 Bana 4 - svår 23 13