SPM 2020 - Lång, Stockholmspolisen syd [2020-09-02]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21 Polis 1 12 D50 Polis 4 8 H70 Polis 1 6
H21 Polis 6 12 H50 Polis 3 10 H70 Brand 3 6
H21 Brand 1 12 H50 Brand 3 10 H80 Polis 1 6
D40 Polis 1 8 H60 Polis 4 8 Utmanare kort 1 4
H40 Brand 4 12 H60 Brand 3 8 Utmanare lång 9 6