OK Hällens 3-dagars, dag 1, medel, OK Hällen [2020-07-27]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21 12 15 D12 7 7 Medelsvår 3 km 14 10
H21 37 16 H12 8 7 Svår 7 km 2 16
D16 14 11 D10 6 6 Svår 5 km 26 15
H16 8 11 H10 20 6 Svår 4 km 35 12
D14 8 10 Inskolning 2 km 10 6 Svår 3 km 19 12
H14 12 10 Mycket lätt 2 km 6 6 Lätt 2,5 km 6 7