Träning Uvberget, Rehns BK [2020-06-16]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
Medelsvår 3 8 Svår 3 6 17 Svår 1 8 6
Lätt 3 6 Svår 2 8 11