Smålandskavlen 2006, OK Älme [2006-10-28]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21, hela sträckor 67 3 H21 str 5 / B 77-85, 86 CB 16 25 H180 str 3 / B 126-129 AB 6 15
D21, gemensamma kontroller 67 55 H21 str 5 / B 77-85, 86 CC 13 26 H180 str 3 / B 126-129 BA 7 15
D21 1 gemensamma kontroller 67 13 D16, hela sträckor 51 3 H180 str 3 / B 126-129 BB 5 15
D21 2 gemensamma kontroller 67 10 D16, gemensamma kontroller 51 41 H200, hela sträckor 53 3
D21 3 gemensamma kontroller 65 13 D16 1 gemensamma kontroller 51 9 H200, gemensamma kontroller 53 48
D21 4 gemensamma kontroller 64 16 D16 2 gemensamma kontroller 51 7 H200 1 gemensamma kontroller 53 12
D21 str 2 / B 12-14 AA 24 11 D16 3 gemensamma kontroller 51 12 H200 2 gemensamma kontroller 53 9
D21 str 2 / B 12-14 BB 22 11 D16 4 gemensamma kontroller 50 10 H200 3 gemensamma kontroller 53 11
D21 str 2 / B 12-14 CC 21 11 D16 str 2 / B 02-05 AAA 14 9 H200 4 gemensamma kontroller 50 13
D21 str 3 / B 15-20 AB 9 15 D16 str 2 / B 02-05 ABA 13 9 H200 str 2 / B 102-109 AAA 7 13
D21 str 3 / B 15-20 AC 11 15 D16 str 2 / B 02-05 BAA 12 9 H200 str 2 / B 102-109 AAB 8 13
D21 str 3 / B 15-20 BB 12 15 D16 str 2 / B 02-05 BBA 12 9 H200 str 2 / B 102-109 ABA 7 13
D21 str 3 / B 15-20 BC 10 15 D16 str 3 / B 06 A 51 12 H200 str 2 / B 102-109 ABB 6 13
D21 str 3 / B 15-20 CB 12 15 D16 str 4 / B 07-10 AAB 12 12 H200 str 2 / B 102-109 BAA 5 13
D21 str 3 / B 15-20 CC 11 15 D16 str 4 / B 07-10 ABB 12 12 H200 str 2 / B 102-109 BAB 7 13
D21 str 4 / B 21-26 AB 10 18 D16 str 4 / B 07-10 BAB 12 12 H200 str 2 / B 102-109 BBA 6 13
D21 str 4 / B 21-26 AC 12 18 D16 str 4 / B 07-10 BBB 14 12 H200 str 2 / B 102-109 BBB 7 13
D21 str 4 / B 21-26 BB 11 18 H16, hela sträckor 73 3 H200 str 3 / B 118 A 53 11
D21 str 4 / B 21-26 BC 9 18 H16, gemensamma kontroller 73 46 H200 str 4 / B 110-117 AAA 7 17
D21 str 4 / B 21-26 CB 11 18 H16 1 gemensamma kontroller 73 11 H200 str 4 / B 110-117 AAB 6 17
D21 str 4 / B 21-26 CC 11 18 H16 2 gemensamma kontroller 72 8 H200 str 4 / B 110-117 ABA 6 17
H21, hela sträckor 138 4 H16 3 gemensamma kontroller 72 12 H200 str 4 / B 110-117 ABB 5 17
H21, gemensamma kontroller 138 80 H16 4 gemensamma kontroller 72 12 H200 str 4 / B 110-117 BAA 6 17
H21 1 gemensamma kontroller 137 10 H16 str 2 / B 42-45 AA 18 10 H200 str 4 / B 110-117 BAB 7 17
H21 2 gemensamma kontroller 137 10 H16 str 2 / B 42-45 AB 19 10 H200 str 4 / B 110-117 BBA 7 17
H21 3 gemensamma kontroller 137 15 H16 str 2 / B 42-45 BA 17 10 H200 str 4 / B 110-117 BBB 6 17
H21 4 gemensamma kontroller 136 19 H16 str 2 / B 42-45 BB 18 10 D21 natt / B 11 AA 67 13
H21 5 gemensamma kontroller 130 22 H16 str 3 / B 50 A 72 12 H21 natt str 1 o 2 / B 51-58 AAA 34 15
H21 str 3 / B 59-67 AA 16 18 H16 str 4 / B 46-49 AA 18 14 H21 natt str 1 o 2 / B 51-58 AAB 34 15
H21 str 3 / B 59-67 AB 18 18 H16 str 4 / B 46-49 AB 17 14 H21 natt str 1 o 2 / B 51-58 ABA 35 15
H21 str 3 / B 59-67 AC 15 19 H16 str 4 / B 46-49 BA 19 14 H21 natt str 1 o 2 / B 51-58 ABB 34 15
H21 str 3 / B 59-67 BA 16 18 H16 str 4 / B 46-49 BB 18 14 H21 natt str 1 o 2 / B 51-58 BAA 34 15
H21 str 3 / B 59-67 BB 14 18 D120, hela sträckor 27 2 H21 natt str 1 o 2 / B 51-58 BAB 35 15
H21 str 3 / B 59-67 BC 15 19 D120, gemensamma kontroller 27 23 H21 natt str 1 o 2 / B 51-58 BBA 34 15
H21 str 3 / B 59-67 CA 15 18 D120 1 gemensamma kontroller 27 7 H21 natt str 1 o 2 / B 51-58 BBB 34 15
H21 str 3 / B 59-67 CB 15 18 D120 2 gemensamma kontroller 27 7 D16 natt / B 01 A 51 9
H21 str 3 / B 59-67 CC 13 19 D120 3 gemensamma kontroller 27 7 H16 natt / B 41 A 73 11
H21 str 4 / B 68-76 AA 15 22 D120 str 1 o 3 / B 31-34 AA 13 9 H200 natt / B 101 A 53 12
H21 str 4 / B 68-76 AB 14 22 D120 str 1 o 3 / B 31-34 AB 14 9 Öppen, hela sträckor 63 2
H21 str 4 / B 68-76 AC 14 23 D120 str 1 o 3 / B 31-34 BA 14 9 Öppen, gemensamma kontroller 63 31
H21 str 4 / B 68-76 BA 15 22 D120 str 1 o 3 / B 31-34 BB 13 9 Öppen 1 gemensamma kontroller 63 9
H21 str 4 / B 68-76 BB 14 22 D120 str 2 / B 35 A 27 7 Öppen str 1 / B 131-134 AA 17 12
H21 str 4 / B 68-76 BC 17 23 H180, hela sträckor 24 2 Öppen str 1 / B 131-134 AB 15 11
H21 str 4 / B 68-76 CA 15 22 H180, gemensamma kontroller 24 31 Öppen str 1 / B 131-134 BA 17 12
H21 str 4 / B 68-76 CB 17 22 H180 1 gemensamma kontroller 24 8 Öppen str 1 / B 131-134 BB 14 11
H21 str 4 / B 68-76 CC 15 23 H180 2 gemensamma kontroller 24 9 Öppen 2 gemensamma kontroller 62 10
H21 str 5 / B 77-85, 86 AA 14 25 H180 3 gemensamma kontroller 23 12 Öppen str 2 / B 135 A 62 10
H21 str 5 / B 77-85, 86 AB 15 25 H180 str 1 / B 121-124 AA 6 11 Öppen 3 gemensamma kontroller 62 10
H21 str 5 / B 77-85, 86 AC 15 26 H180 str 1 / B 121-124 AB 7 11 Öppen str 3 / B 136-139 AA 14 13
H21 str 5 / B 77-85, 86 BA 13 25 H180 str 1 / B 121-124 BA 6 11 Öppen str 3 / B 136-139 AB 16 12
H21 str 5 / B 77-85, 86 BB 13 25 H180 str 1 / B 121-124 BB 5 11 Öppen str 3 / B 136-139 BA 15 13
H21 str 5 / B 77-85, 86 BC 16 26 H180 str 2 / B 125 A 24 9 Öppen str 3 / B 136-139 BB 17 12
H21 str 5 / B 77-85, 86 CA 15 25 H180 str 3 / B 126-129 AA 5 15