Kylklampen Final, Deje SF [2020-03-25]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
Långa 9 9 Korta 18 6  
Mellan 8 8 Lätta 12 7