Veterantour, OK Roslagen [2019-10-24]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
Kortkort 1,5 10 14 Långa 4,5 10 5  
Mellan 3,5 32 6 Kort 2,5 24 8