Hjobygdens OK 2dagars Lång, Hjobygdens OK [2006-08-13]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21 LÅNG 12 17 H40 19 17 H35 MOTION 2 17
D21 6 13 D45 15 11 D45 MOTION 5 12
H21 LÅNG 26 25 H45 23 15 H45 MOTION 1 13
H21 12 18 D50 22 13 D55 MOTION 1 12
D20 3 13 H50 32 15 H55 MOTION 1 14
H20 1 17 D55 15 13 U1 13 10
D18 3 13 H55 27 13 U2 9 14
H18 8 17 D60 21 13 U3 1 12
D16 4 11 H60 37 13 U4 3 13
H16 8 14 D65 11 11 INSKOLNING 16 12
D14 9 12 H65 33 12 Öppen 1 4 14
H14 5 14 D70 6 9 Öppen 2 13 12
D12 9 13 H70 11 12 Öppen 4 10 12
H12 14 13 D75 2 9 Öppen 5 14 14
D10 14 12 H75 16 11 Öppen 6 3 14
H10 11 12 H80 6 9 Öppen 7 26 11
D35 13 13 D21 MOTION 2 13 Öppen 8 10 13
H35 14 17 H21 MOTION 2 19 Öppen 9 1 17
D40 16 11 D35 MOTION 5 14