Veteran-OL, OK Gränsen [2019-08-08]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
Damer Kort 18 9 Herrar Mellan 27 12 Öppen Lång 3 15
Herrar Kort 38 9 Öppen Mellan 1 12 Motion 15 8
Öppen Kort 1 9 Damer Lång 1 15  
Damer Mellan 5 12 Herrar Lång 14 15