Kvarkenträffen / Merenkurkun rastipäivät Dag/Päivä 2, Femman [2019-07-25]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21A 19 16 H12 15 7 H55 12 11
D21B 2 9 H12TR 8 7 D60 7 7
H21A 36 19 D10RR 18 7 H60 13 10
H21B 1 11 H10RR 12 7 D65 6 7
D20 8 12 D8RR 13 7 H65 22 9
D18 2 11 H8RR 5 7 D70 7 7
H18 7 14 D35 3 11 H70 14 8
D16 7 10 H35 8 14 D75 2 7
H16 6 12 D40 10 10 H75 11 7
D14 6 8 H40 15 14 H80 7 7
H14 10 9 D45 7 10 H85 2 7
D13 14 8 H45 12 13 Kunto A 26 16
H13 7 8 D50 9 9 Kunto B 23 10
D12 14 7 H50 19 11 Kunto RR 5 7
D12TR 5 7 D55 8 8 KuntoC 18 8